Datasenter på trådløst

Datasenter på trådløst

Datasentre sliter med burst-trafikk i mellom servere, kan trådløst være løsningen?

I datasentre i dag flyttes det mye trafikk i mellom serverne, ikke kun ut mot Internett eller til klienter. Denne interntrafikken kommer ofte i form av overføringer som er korte i tid men med massive datamengder. Dette skaper problemer siden trafikken som oftest passerer via en felles svitsj og ikke går direkte til mottagerserveren. Dermed får man en flaskehals.

Dette problemet kan i teorien løses ved at man har direkte kabling i mellom alle serverrack. Dette er ikke en praktisk løsning siden det krever mye kabling og blir dyrt. Samtidig gir dette en liten grad av fleksibilitet.

En mulig løsning kunne vært tradisjonell Wi-Fi, men dette ville kreve fri sikt for å klare og oppnå de nødvendige hastighetene. Dette vil normalt ikke være mulig i dagens velfylte datasentre.

Forskere fra University of California, Santa Barbara (UCSB) og Intel Labs har kommet opp med et nytt konsept hvor de reflekterer («bounce») trådløssignaler via taket. Dette skal kunne øke dataoverføringen med 30 prosent.

Testing har foregått med Wi-Fi i 60 GHz-båndet som gir gigabit-ytelse, kommersielle produkter i dette segmentet (60 GHz) kommer på markedet i 2012.

Ifølge forsker Heather Zheng hos UCSB finnes det fortsatt begrensninger. Skal ytelsen være høy og forstyrrelse i mellom signalene holdes til et minimum, må strålene fokuseres og være basert på punkt til punkt.

En løsning kunne ha vært at kun naboantenner tillates å prate med hverandre og at man på denne måten bygger et mesh-nettverk. Dette ville øke kompleksiteten og ledet til utvidete utfordringer med ruting.

Løsningen ble derfor at man reflekterer signalene via taket. Dette gir fri sikt for punkt-til-punkt overføring og reduserer sjansen for at signaler krysser hverandre. Dette er viktig for kvaliteten på overføringen.

Flate metallplater i taket kan sørge for en tilnærmet perfekt refleksjon, samtidig er det nødvendig med et absorberende materiale på racket, så ikke signalene reflekteres tilbake sier Zheng.

I samarbeid med Intel labs og Jiao Tong University har Zheng og hennes kollegaer kjørt en simulering på et datasenter med 160 serverrack. Resultatene viste at trådløst kunne levere en dataoverføring med 0,5 terabytes per sekund.

De er ikke alene om å titte på trådløst til datasentre, også IBM ser på potensialet til trådløs teknologi. Forsker Scott Reynolds ved IBMs T.J. Watson Research Center har uttalt at all kablingen i datasentrene er begrensende fordi det er arbeidskrevende og dyrt. Fortsatt er det ikke uproblematisk å bytte over til trådløst, siden en slik løsning krever hundretalls punkt-til-punkt forbindelser hvis den skal være nyttig. Dette er en utfordring siden 60 GHz Wi-Fi kun har fire kanaler, så det er veldig viktig at de ikke forstyrrer hverandre.

Det jobbes nå med å bygges et prototype datasenter hvor Zheng og kollegaene skal vise frem løsningen sin. (kilde: Technology Review).

Les om:

Nettverk