Er du oppdatert?

Er du oppdatert?

Secunia har lansert en ny versjon av sitt verktøy for sjekking av programvare og enkel utrulling av nødvendige oppdateringer.

Secunia Corporate Software Inspector (CSI) 5.0 er en sårbarhetsskanner som identifiserer tredjepartsprogrammer og manglende sikkerhetsoppdateringer. CSI integrerer med Microsoft WSUS og SCCM for utrulling av oppdateringene.

CSI kan utføre skanning av maskiner klientløst med Windows Networking Services eller med en lokalt installert klient.

Versjon 5.0 av CSI har fått støtte for skanning av Apple Mac OS X, resultatene blir presentert sammen med skanningsresultatene av Windows-maskinene. En lokal programvareklient for OS X kan hentes fra Secunia CSI 5.0.

Alle sårbarheter som blir funnet inkluderer en beskrivelse og referanse til «Common Vulnerabilities and Exposures» (CVE).

Alle resultater etter skanning blir lagret i en database, nytt i versjon 5.0 er at denne databasen er tilgjengelig via et API. Det er nå mulig å kjøre SQL-spørringer mot denne. Dette gir en mulighet til å importere og eksportere data fra tredjepartsprogrammer.

Secunia tilbyr en prøveperiode på 30 dager for CSI 5.0, flere detaljer er tilgjengelig her .

Les om:

Nettverk