Fett og bredt

Fett og bredt

Nettverksleverandørene er snart klare. Framtidas datanett skal kunne levere nye inntekter fra mobil-apps og videotjenester.

Alcatel-Lucent brukte tiden sin under Broadband World Forum til å vise hvordan nettverk uten inntekter for operatørene ikke vil svare til kundeforventningene. Inntektene fra fastanlegg og taletrafikk går ned og inntekt fra datatrafikken kompenserer ikke for inntektstapet. Inntektsmulighetene finnes.

Video-3D-avatar i virtuell verden

En front de forbereder er mot video-møtehegemoniet som Cisco bygger opp. Spesielt er de kritisk til modellen med Cisco-maskinvare ut til sluttbruker for optimal levering av video-tjenester. Alcatel-Lucent ser for seg at nettverket bør ta jobben. Siden Bell Labs er en del av Alcatel-Lucent, har de også kompetente forskere som har utviklet noe mer enn rene web-møter.

Kjernen er at alle deltakere i et møte kan la seg representere av virtuelle 3D-varianter av seg selv, ikledd en høvelig avatar om det er ønskelig. Møtet genereres som et virtuelt møterom i skyen, og deltakerne kommer inn med enheter som har kamera og båndbredde til å levere uttrykk og mimikk.

Avataren tilpasses personen som en del av registrering til tjenesten, hvor flere bilder av personen tas for 3D-effekt. Selv ganske simple videokamera kan levere tilstrekkelig mimikk til at deltakeravataren fungerer.

- Vi vet at regelen for gode relasjoner menneske og menneske i mellom er 7-38-55. Sju prosent er hva som sies, 38 prosent er toneleiet og 55 prosent er kroppsspråk. Videomøter er derfor en naturlig videreutvikling av nettbruken. Vi skal gjøre det mulig overalt, når det passer med den videoenheten som er der. Å ha en virtuell avatar gir mulighet for skreddersøm av møtemiljø for deltakere eller arrangør, poengterte Marcus Weldon, teknologisjef (CTO) i Alcatel-Lucent, under presentasjonen i Paris.

Tjenesten kommer ut ferdig i løpet av 2011. Når avatarer, 3D og virtuelle fantasiverdener er blitt populærkultur er mulighetene til stede for å gjøre tjenesten nyttig.

Bedre nett med bedre lønnsomhet

Teleoperatører jakter nye inntektsmuligheter. I Norge deltar de to store Telenor og Telia-Sonera begge i Wholesale Applications Community. WAC ble lansert i vår og har 23 operatører fra hele verden som medlemmer. Sammen med leverandørene av infrastrukturen skal WAC forsøke å få inntekter i å levere tjenester data- og mobilveien.

Lokkemidlene er økte, sikre inntekter til utvikler, globalt marked og kvaliteten og sikkerheten de fleste assosierer med teletjenester. En utvilsom fordel for it-bransjen er at dette vil føre til høyere investeringer i bedre nettverk.


Scott Monson ser for seg gode inntekter for utviklere i samarbeid med teleoperatørene.

- Vi har handlet inn både utviklermiljø og plattform for å utvikle mobil-apps et sted, og porte den til mange mobilplattformer. Ideen er å tilby fullt utvikler- og testemiljø på nett, og publisere dem i én felles butikk, fortalte Scott Monson, direktør for Application Services i Alcatel-Lucent.

Inntektsdeling av salg og trafikk

Denne applikasjonsbutikken vil drives av WAC, og deltakende operatører kan hente applikasjoner til egne apps-butikker, inkludert samarbeid med eksisterende applikasjonsbutikker som Marketplace og AppStore. Inntekten av salg av apps skal gå til utvikler med 70 prosent, WAC med 1-3 prosent og operatøren får resten.

Det som kan gjøre dette lukrativt for utviklerne er at andel i trafikkinntekter som genereres av en apps også går til utvikler. Teleselskaper er også, på godt og vondt, flinke til å fakturere nøyaktig og gir en stabil inntekt.

- En interessant sideeffekt er at apps-utviklere har en annen og raskere tjenesteutviklermetodikk enn teleselskapene. Mange teleselskap vil nok se fordelen for egen virksomhet i å få impulser for å få opp tempoet i utvikling av nye tjenester, forteller Morten Kveli, salgssjef for Alcatel-Lucent i Norden.

Første applikasjon fra WAC er planlagt til våren.

Les om:

Nettverk