Forbedrer trådløs nettverksdesign

Forbedrer trådløs nettverksdesign

Motorola lanserer sin One Point Wireless Suite i ny versjon.

Versjon 2.0 av Wireless Manager er nå lansert. Dette er en del av selskapets One Point Wireless Suite, som tar for seg design, utrulling, administrasjon og beskyttelse av bredbånd og trådløse lokalnettverk.

Wireless Manager 2.0 er et administrasjonsverktøy for nettverk som lar administrator se hele det trådløse nettverket – både innendørs og utendørs.

Fra ett konsoll skal man kunne få en helhetlig visning som synliggjør de virkelige forholdene mellom nettverkselementene og deres status. Synlighetsnivået oppnås gjennom sanntids nettverksvisualisering på et innebygd Google-kart.

Wireless Manager viser avhengigheter mellom nettverkslag og man kan se estimert nettverksdekning og hvilke ytelser de ulike forbindelsene har. Man kan definere grenseverdier og generere varslinger når disse overskrides.

Løsningen kan automatisk finne installert nettverkstilknyttet utstyr og legge dem til en liste. Ifølge selskapet vil dette gi raskere nettverksutrulling og konfigurasjon, samtidig som man reduserer feil og kostnader.

Dessuten kan verktøyet overvåke brukeropplevelsen ved å hente ytelsestall fra hver 802.11-klient. Du finner mer informasjon på www.motorola.com .

Les om:

Nettverk