Forbedrer WLAN-administrasjonen

Forbedrer WLAN-administrasjonen

Ny programvare fra trådløsaktøren Aruba kan nå administrere trådløs og kablet infrastruktur, samt mobile enheter.

Med AirWave 7 kan en administrator nå integrere administrasjonen av trådløse nettverk, kablet infrastruktur og klientenheter i ett og samme grensesnitt. Flere og flere mobile brukere knytter seg til nettverk fra flere lokasjoner, og dette gir i mange tilfeller utfordringer for it-avdelingene.

Ifølge Aruba løser AirWave dette problemet ved å gi innsyn og kontroll av hele nettverkskanten. Dermed reduseres kostnadene og kompleksiteten som er forbundet med nettverksadministrasjonen, samtidig som tjenestekvaliteten forbedres.

- Kravene og forventningene hos den mobile arbeideren er nå de samme som hos de med kablet infrastruktur når det gjelder pålitelighet, forsinkelse, forutsigbarhet og tilgjengelighet av sanntidsdata, uttaler Abner Germanov fra IDC.

AirWave 7 kan leveres som programvare, på en appliance, eller som AirWave OnDemand (AoD) programvare som en tjeneste (SaaS). Løsningen er forventet å være tilgjengelig på markedet i mars.

Nyhetene i versjon 7 består av en ny AirWave Mobile Device Manager (MDM) modul som gir administrasjon «gjennom luften» av alt fra håndholdte enheter til trådløse skrivere. MDM administrerer klientenheter på tre måter. Enhetene kan spores ut i fra deres historie – hvilket aksesspunkt de har vært tilknyttet og deres nåværende og tidligere lokasjoner. Agentløse enheter administreres ved hjelp av SNMP, mens man kan bruke MDM-agenter på alle Windows-baserte enheter for å oppnå enda flere administrasjonsmuligheter.

AirWave Management Platform (AMP) kan nå administrere kantsvitsjer fra Cisco og HP, samt kartlegge kommunikasjon og forhold mellom aksesspunkter, kontrollere og svitsjer for å avdekke eventuelle problemer. Ved hjelp av XML API skal det nå være enklere å integrere AirWave 7 med andre administrasjonsløsninger. Ellers kan brukergrensesnittet tilpasses, og det er mulig å operere med ulike roller og personaliserte dashboard.

Mer informasjon kan du finne på www.arubanetworks.com .

Les om:

Nettverk