Grenseløse nettverk, helt enkelt

Grenseløse nettverk, helt enkelt

Cisco utvider satsingen i integrasjon av flere typer nettverk. Støtte for mobilitet og høy sikkerhet er prioritert. Svitsjer og rutere som passer følger helt naturlig med.

Strategien Cisco følger for sine klassiske nettverksprodukter, trådløse nett og sikkerhet kaller de Borderless Networks. De grenseløse nettverkene skal gi brukerne raske tilkoplinger, omkoplinger og nettverkstypebytter og høy sikkerhet. Uten at brukeren skal trenge å tenke over om eller hvordan.

Et eksempel er deres nye Cisco AnyConnect 3.0, som skal gjøre det enklere å skifte nettverk og beholde sikker vpn-tilkopling. Programvaren skal minne litt om profilhåndtereren som følger med trådløse nettverkskort. Der kan sikkerhetsinnstillinger og autentiseringer legges inn en gang, så finner og kopler pc seg til høvelige nett automatisk.

Ikke roaming

For AnyConnect legges sikker tilkopling til. Skifte mellom kablet, trådløs eller 3G-nettverk skal kunne gå effektivt og uten at brukeren må trykke inn ny autentisering for å opprettholde sikkert nettverkssamband. Representantene for Cisco understreker at det ikke er snakk om sømløs roaming, mer enkel handover.

- Her gjelder også at administrator kan setter retningslinjer for bruk og prioritering av nettverkstilkoplinger fra et sentralt sted. Brukeren får færre avbrudd eller frustrasjoner med å kople opp vpn-samband, sa forretningsutvikler Nils-Ove Gamlem i Cisco i Norge under lanseringen.

AnyConnect støtter autentiseringer eter IPsec Ikev2, SSK, DTLS, 802.1x og 802.1AE MacSec. Enhetene kan kjøre i Windows, MacOS/iOS, Linux eller Windows Mobile opp til versjon 6.1. Det er også mulig å få en hybrid sikkerhetsløsning gjennom Cisco-eide ScanSafe.

Denne skytjenesten tilbyr sikker tilkopling også for de tilfellene der det ikke er praktisk eller nødvendig å bruke bedriftene sine egne sikre nett. Foreløpig er det ikke åpent applikasjonsgrensesnitt som gjør det mulig for annen tredjepart å lage hybride sikkerhetsløsninger

Optimering og prioritering

En annen viktig tjenesteoppgradering er utvikling av det Cisco kaller Application Velocity. Dette er et sett av teknologier som skal optimere nettverket for å gi bedre støtte til applikasjoner som kjøres over nett. Dette spiller en viktig rolle når tjenester fra Internett eller fra skyen øker i bruk.

En viktig komponent er WAAS-løsningene. Wide Area Application Services leveres som integrert modul i nyeste os-versjon fra Cisco som WAAS Express. I tillegg kommer WAAS on SRE som skal ta seg av tung last. Stikkordet er optimering av bredbåndsnettverk.

- Vi får bekreftet fra Gartner at nye nettverk må kunne filtrere og prioritere for å oppnå raskest mulig ruting, vpn, komprimering og/eller kryptering. Vi gjør dette integrert i os for de nyeste ruterne, eller med WAAS SRE og intelligente asics for rutere med høy belastning, poengterte Gamlem.


Nye nettverksløsninger fra Cisco prioriterer mellom forskjellig nettverkstrafikk for høyest mulig fart, demonstrerte Nils Ove Gamlem i Cisco Norge.

Kryptering spiller i det store en viktigere rolle, og med det en avveining av hva som skal krypteres og hvordan. Lag 2 – kryptering på maskinvarelaget gjennom 802.1AE MacSec skal bidra til å dra opp farten og er med i tjenestesettet.

Nettverk i boks

Lanseringen inneholder ny Catalyst-svitsj i 4500-serien, ASA-IPS-brannmur og ASR-ruter, ny basestasjon for 802.11n-nettverk tilpasset smb-markedet. Alle enhetene følger Cisco sitt EnergyWise- opplegg for smart strømsparing integrert med andre komponenter i it-systemet.

Catalyst 4500E er en modulær svitsj med 384 Power over Ethernet-porter og en total båndbredde på 848 gigabit per sekund. Ny maskinvare skal gjøre det billigere å ta i bruk 10 gigabit foran gigabit Ethernet.

Sikkerhetsboksen ASA 5586-X er en kompakt brannmur med IPS-funksjoner som skal gi ekstremt god skalering i kompakt design. Den støtter opptil 350 000 tilkoplinger per sekund, åtte millioner samtidige tilkoplinger og opp til 10 000 vpn-tilkoplinger.

Ruteren ASR 1001 er en kompakt kantruter. Til tross for at den passer inn en dataskapshylle (1 U) skal den klare fem gigabit per sekund gjennomstrømming. Aironet 1040 er en lavt priset 802.11n basestasjon som enkelt kan koples inn i en eksisterende trådløs infrastruktur.

Les om:

Nettverk