HP Procurve er beste nettverkspartner

HP Procurve er beste nettverkspartner

Det var tett løp mellom Cisco og HP Procurve i kåringen av årets nettverksprodusent, men det er utfordreren som kan kalle forhandlernes favoritt.

ÅRETS PRODUSENT: HP Procurve fikk kan skryte av å være Årets produsent totalt sett i den norske distribusjonskanalen.

- Det er fantastisk hyggelig, og en god inspirasjon for alle som jobber med dette, sier Jan Wigen, sjef for HP Procurve i Norge.

Blant nettverksprodusentene har HP Procurve det dårligste totalsnittet. Produsenten gjør det ikke best på noen områder og får stryk i kategoriene pris/kvalitet, internettjenester og avanse.

Til tross for dette gjorde den samlede tilbakemeldingen fra forhandlerne at produsenten også gikk til topps som årets beste nettverksprodusent – foran blant annet hovedkonkurrenten Cisco.

Lave priser og livstidsgaranti

Jan Wigen mener at en viktig grunn til det er at Cisco, som er størst på omsetning av nettverksprodukter, også har de høyeste prisene.

- Tungen på vektskålen er nok at vi leverer teknologi til halve prisen. Dette har vært et marked preget av produktpushing. At vi også leverer livstidsgaranti gir forhandlerne tillit og trygghet ved et salg til sluttbrukeren, sier Wigen.

HP har hatt en nettverksdivisjon i 30 år, men nylig ble strategien lagt om som følge av oppkjøpene av 3Com, H3C og Tipping Point.

- Det har åpenbart gitt resultater, og det er jo forhandlerne våre som har æren for det, sier Wigen.

Han forteller at HP Procurves strategi består av fire punkter. Det første handler om opplæring både internt og i forhold partnerne, og det andre om å overbevise forhandlerne om mulighetene. Det tredje punktet handler om pris, og det fjerde om å bygge smarte løsninger for lyd og bilde.

Best støtte fra Cisco

Cisco hadde på sin side det beste totalsnittet, men havnet altså på en andreplass.

Forhandlerne mener produsenten er dårlig på levering, men gir full uttelling for Ciscos internettjenester, produktutvikling og produktbredde, samt salgsstøtte, markedsstøtte og sertifisering og opplæring.

De tre sistnevnte områdene er Cisco-eide Linksys tilsvarende dårlige på, men produsenten får likevel skryt av forhandlerne for best service og support, pris og kvalitet, salgbarhet og avanse.

D-Link er best på levering, men gjør det dårlig på service og support, salgbarhet samt produktutvikling og produktbredde. Blant utfordrerne som fikk for få svar til å delta var Jensen, Zyxel og Netgear.

Forklaring

I undersøkelsen ble produsentene vurdert på 11 områder på en skala fra 1 til 6.

Områdene er levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktets salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring. Resultatet er et gjennomsnitt.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike områdene i forhold til hva som er viktigst at produsentene er gode på.

Vinneren har blitt kåret ut i fra resultat på de ulike områdene kombinert med viktigheten av de ulike områdene. Det vil si en godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen, enn et godt resultat på et mindre viktig område.

tabell

Beste nettverksprodusent Totalscore Totalsnitt
Ant. svar
1 HP Procurve 262
4,39
40
2 Cisco 258
4,57
58
3 Linksys 257 4,45 25
4 D-Link 252 4,40 43

UTFORDRERE:
Jensen 256 4,37 10
Zyxel
247 4,25 14
Netgear 242
4,38
11

Hele analysen og resultatene fra produsentundersøkelsen blant norske forhandlere kan du lese om i IT-Bransjen nummer 4 som er på gaten fra begynnelsen av juni.

Nettverk