Icann-sjefen hopper av før tida

SLUTTER: Etter å ha styrt bort fra amerikansk kontroll kan det hende Fadi Chehadé ikke rekker å ferdigstille jobbe.

Icann-sjefen hopper av før tida

Etter å ha jobbet med å løsne amerikanernes grep på Icann.

Fadi Chehadé tok over som sjef for Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) høsten 2012. Organisasjonen har ansvaret for å administrere den globale tildeling av DNS-navn, internett-adresser og protokoll-parametre.

I utgangspunktet var det meningen av Chehadé skulle styre Icann til juni 2017, eller lenger. Nå hopper han av for å begynne i privat sektor, om en kan kalle en kunngjøring om at han skal slutte neste vår å hoppe av.

De årene Chehadé har ledet organisasjonen har han spesielt jobbet med å styre Icann bort fra amerikanske kontroll. Organisasjonen jobber i dag på kontrakt med amerikanske myndigheter, som en gang startet det vi i dag kjenner som Internett.

Allerede i 1990 satte amerikanske myndigheter bort jobben med å håndtere adressestyringen på nettet til Icann, men i mars i fjor kunngjorde NTIA (U.S. National Telecommunications and Information Administration) og Icann at de kom til å avslutte samarbeidet. Målet er å gjøre kontrollen  med adressestyring på nettet til et mer internasjonalt anliggende.

Ikke overraskende har det ført til heftige debatter, og det er ventet at man neppe vil rekke å ha endringene på plass innen fristen i september i år. Chehadé har imidlertid uttalt at han forventer at endringene vil være på plass innen utgangen av året.

Chehadé vil fortsette å hjelpe Icann i gjennomføringen av endringene fra amerikanske kontroll, men da som rådgiver.

I tillegg til å styre overgangen fra amerikansk til mer internasjonal kontroll over nettadresser, har Chehadé også vært en viktig nøkkelperson i innføringen av en rekke nye toppdomener.

Nettverk