Ice valgte Ericsson

Ice valgte Ericsson

Det mobile datanettet til Ice.net skal få dobbel kapasitet og inntil fem ganger høyere hastighet.

Ice.net skal oppgradere og utvide sitt mobile bredbåndnettverk i Norge, Danmark og særlig Sverige hvor kysten skal få bedre dekning.

Det mobile bredbåndsnettet til Ice.net opererer på frekvensen til det tidligere analoge mobilnettet NMT450, og er basert på CDMA. Denne teknologien er utbredt i USA og Canada, men er noe mindre benyttet i Europa, hvor det finnes CDMA-nett i Polen, Russland, Tsjekkia og Portugal, foruten det nordiske nettet til Ice.

Ericsson la ned sin egen CDMA-satsing for en tid tilbake, men kjøpte CDMA-delen av Nortel i november 2009. Det er derfor opprinnelig Nortel-teknologi som nå er under Ericsson-navnet som tas i bruk i Norge og Norden, basert på CDMA rev B.

Ice har rundt 1000 basestasjoner som skal oppgraderes, en jobb Ericsson skal utføre og ikke bare levere utstyr til. Oppgraderingen skal i første fase, som omfatter å bytte utstyr i eksisterende basestasjoner, være ferdig til sommeren, mens neste fase med utbygging av flere basestasjoner og oppgradering til høyere hastighet vil være klar mot slutten av året.

Den første fasen vil gi en dobling av datahastigheten, fra cirka 2 til 4 megabit per sekund, den neste øker hastigheten til rundt 10 megabit per sekund. Formelt vil hastigheten være 14,4 megabit per sekund, men opplevd hastighet er jo som oftest lavere.

Kontrakten med Ice.net er Ericssons første CDMA-leveranse utenfor Nord-Amerika, og sjefen for Ericsson i Norden og Baltikum, Mikael Bäckström sier at det er en svært viktig avtale for selskapet.

Brukerne må anskaffe nye modemer for å dra nytte av de økte hastighetene, men de gamle enhetene vil fortsatt fungere i det nye nettet.

Les om:

Nettverk