Ignis tjener penger

Ignis tjener penger

Solid omsetningsvekst og positive netto finansposter løfter Ignis over streken i andre kvartal.

Ignis ASA, som leverer optiske komponenter for høyhastighetsnettverk, melder om driftsinntekter på 72,55 millioner kroner i andre kvartal 2010. Det betyr en vekst på 79 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Etter første halvår har selskapet en omsetning på 145,52 millioner kroner å vise til. Det kan sammenlignes med fjorårets første halvår, da omsetningen ble 65,22 millioner kroner.

God ordrebok

Selskapet rapporterer om fortsatte operasjonelle forbedringer, og kan blant annet vise til svakt positiv kontantstrøm fra drift. Foruten en sterkere topplinje, meldes det om en solid ordrebok for andre halvår 2010. Ignis har også lagt til en grunn en forventet omsetningsvekst på 50 til 70 prosent for 2010.

Driftsresultatet (EBITDA) kom inn på 1,8 millioner kroner, mot fjorårets negative 4,1 millioner kroner. EBIT-resultatet ble negative 3,87 millioner kroner, mot -6,79 millioner kroner ett år tidligere. På halvårsbasis ble driftsresultatet negative 971 millioner kroner, mot fjorårets -10,3 millioner kroner.

Finansposter redder bunnlinjen

Nettoresultatet viser et overskudd på 1,045 millioner kroner i perioden, opp fra et underskudd på 8,15 millioner kroner ett år tidligere. Positive netto finansposter på 4,9 millioner millioner kroner bidro til en positiv bunnlinje.

Etter første halvår sitter selskapet igjen med et underskudd på 8,2 millioner kroner, hvilket utgjør en halvering av underskuddet etter tilsvarende periode i fjor.

Ser fortsatt vekst

Gitt dagens kontraktportefølje og leveringsplaner for andre halvår mener Ignis at det konservativt kan heve forventningene for inntektsveksten fra 2009 til 2010 fra 30-50 prosent til 50-70 prosent.

Les om:

Nettverk