IKT-Norge med Ethernet-forum

IKT-Norge med Ethernet-forum

Samlet bransjen til møte for øke kunnskapen om Ethernet i Norge.

Norsk Ethernet Forum (NEF) ble lansert 19. mai av IKT-Norge og initiativtaker Broadnet Norge. Målet er å spre kunnskap om Ethernets fordeler og sette fokus på hvorfor Norge ikke har fulgt samme utvikling som de fleste andre vestlige land, heter det i en pressemelding.

- Ethernet er ikke veldig utbredt i Norge i dag, mens det i utlandet har blitt den ledende standard. Rivende applikasjonsutvikling og stadige skjerpede krav til kvalitetsparametre, båndbreddekapasitet, forsinkelse og forenkling gjør det høyst relevant med Ethernet, skriver IKT-Norge.

Første møte

Ethernet er den mest vanlige teknologien brukt i lokalnett (LAN), men internasjonalt har den også utviklet seg til å bli den ledende standarden for bedriftsinterne nett over større geografiske områder, såkalte Wide Area Network (WAN).

Nå er det første offisielle møte avholdt med Visma, Alcatel-Lucent, Broadnet Norge, Itera Networks og IKT-Norge som deltagere i forumet.

- Vårt mål er å spre kunnskap om at det finnes andre, nye og spennende løsninger. Ethernet representerer en av de mest fremtidsrettede plattformer for produksjon av tjenester, sier IKT-Norges leder Per Morten Hoff.

Støtte fra MEF

Nyvalgt leder i NEF, Jørn Slåtten, mener erfaringene fra andre land viser at Ethernet vil kunne gi mange fordeler.

- Det vil gi sluttbruker full kontroll over eget nett og høyere ytelse til en lavere kostnad, sier Slåtten.

NEF får støtte fra Metro Ethernet Forum (MEF) som har 169 av verdens største operatører og utstyrsprodusenter som medlemmer. I MEF har man blitt enige om standarder for utstyr og nett som skal sikre optimal sammenknytting av globale nett på Ethernet-nivå.

Nettverk