IoT og sikkerhet blir viktigst

IoT og sikkerhet blir viktigst

De største nettverksleverandørene kikker i krystallkula.

Vi har spurt Aruba Networks, Cisco Systems og Hewlett Packard Enterprise (HPE) om hvordan de ser på 2016 og utviklingen innenfor nettverk og tilhørende teknologier, med både globale og lokale briller.

Svarene vi fikk var kanskje ikke så overraskende, men de er likevel interessante, og gir en god pekepinn om hvilke teknologier og trender det er smart å holde øye med for det kommende året.

Ingen revolusjoner, men rask utvikling

Når vi spør aktørene om trender for det kommende året, er det flere ting de alle trekker fram: Tingenes internett (IoT – Internet of Things) og sikkerhet står sentralt. Konsumeriseringen av IT, mer skytjenester, flere oppkoblete enheter og trådløs kommunikasjon er også noe flere trakk fram. I tillegg blir SDN og NFV (Software Defined Networking og Network Functions Virtualization), Wi-Fi Calling, nye bruksmønstre og flyktige topologier også nevnt når bransjerepresentantene samler tankene om året som kommer.

Det er altså ingen større revolusjoner vi står overfor, det er mer en videre utvikling av trender og teknologier vi kjenner til allerede i dag. Det er kanskje hastigheten på utviklingen og de stadig større mengdene som er det som karakteriserer den nære framtiden.

-- Jeg tror at vi nå er på et nivå med kraftig akselererende teknologiutvikling, der ting går raskere enn noen gang før, og den underliggende infrastrukturen må holde følge. Jeg har holdt på i bransjen siden ’91, og nå ser jeg at antallet teknologier, antall endringer, antall enheter, antallet applikasjoner har aldri kommet raskere enn det de gjør nå. Det skaper noen utfordringer og driver noen trender, oppsummerer Nils-Ove Gamlem, teknologisjef i Cisco Norge.

-- Dette er globale trender, men de også lokale. Jeg har diskutert dette med flere norske kunder, der enten ett eller flere av mine punkter har blitt diskutert, legger han til.

IoT-tsunami?

--- I år som i fjor, ser vi IoT på radaren. I fjor trodde vi ikke at det kom noen utslagsgivende produkter i løpet av 2015, men at det var underveis. Dette rykker enda litt nærmere nå. Fler og fler ting som det tidligere ikke var naturlig å koble til noe annet enn strømnettet, vil etterhvert også komme til å få en tilkobling som går over IP, sier Stig Alstedt, teknologidirektør i HPE Norge.

Dette er den ene trenden alle tre vi har spurt har pekt på, at vi kommer til å koble til et stort antall sensorer og annen spesialisert maskinvare til nettverkene, slik at nye data kan samles inn, og nye muligheter åpner seg.

Dette er altså ingen ny utvikling, den var allerede vel kjent på denne tiden i fjor, men utviklingen og utbredelsen akselererer. Markedsanalyseselskapet Gartner har nylig spådd at det kommer til å være drøyt én milliard smarte «ting» oppkoblet i smarte byer ved utgangen av 2015.

-- Vi ser en stor økning i antall tilkoblete klienter, flere mobile klienter, bærbare maskiner og nettbrett. Men vi ser også i 2016 at IoT, altså at alle disse ulike komponentene i virksomheten som for eksempel sensorer, nå skal være på nett, legger Fredrik Andersen, salgssjef i Aruba Norge, til.

Det er altså stor bevegelse på dette området, selv om det på overflaten kan virke som IoT stadig er en framtidsvisjon. I dag trenges det også mer standardarbeid og flere produkter, men Alstedt i HPE blir ikke overrasket dersom det plutselig kommer en kraftig bølge som løfter utbredelsen og bruken av IoT brått framover:

-- Som ved alle andre nye trender, så tar ting veldig ofte lengre tid enn man tror. Men «ketchup-effekten» kan plutselig gjøre seg gjeldende, det kommer ingen ting veldig lenge, og så kommer plutselig alt på en gang, som en tsunami, sier han.

Data og transport

IoT handler kanskje først og fremst om å hente inn data fra nettilkoblete enheter. Disse dataene vil utgjøre en betydelig trafikkbelastning for å transportere dem mellom der de blir innhentet, og der de blir brukt. Det kan være en utfordring for nettverk som er bygd for helt andre formål.

-- Bedriftsnettverket blir en «fabrikk» for IoT. Så langt har industrien vår kun løst «office-problemer»; Raskere tilgang til Word og Excel, tilgang til CRM-systemet mitt når som helst og hvor som helst fra. Vi er nå på full fart til å bruke bedriftsnettverket som en fabrikk for IoT. Dette er å løse problemer som ligger langt utenfor det som er kontorrelaterte utfordringer, sier Gamlem.

-- Det er ikke bare snakk om dingsene, det handler ikke minst om hvordan du skal klare å nyttiggjøre deg det fjellet av data som kommer til å være resultatet av dette. Når du setter ut sensorer og andre tilkoblinger, så skal jo alt dette transporteres, prosesseres og det skal lagres. Og til sist skal det en eller annen form for analyse ut av det – det blir nok ikke mindre behov for datakraft fremover, sier Alstedt.

Det er ikke unaturlig at en leverandør som fokuserer mest på nettverkskomponentene har en alternativ løsning for å løse dette:

-- Jeg tror at nettverket vil i denne sammenhengen utføre veldig mye av analysen av dataene. Det vil ikke være skalerbart å overføre alle dataene fra sensorene og alt vi ønsker å styre, helt inn til en skybasert tjeneste. Mye av analysen må gjøres lengre ut mot kanten, nærmere sensorene. Det vil nettverket ivareta i framtiden, gjerne i form av at analysemodulen kjører i en container, for eksempel under Docker, sier Gamlem.

Sikkerheten er kanskje viktigst

Det andre store temaet alle er enige om, er sikkerhet. Det er både sikkerheten i forbindelse med IoT, men også sikkerhet generelt som er i leverandørenes tanker.

-- Sikkerhet blir det aller viktigste for alle bedrifter, organisasjoner, offentlig sektor og private. Det er bare noe som bare må pakkes rundt alle elementene. Vi kommer ikke utenom dette, dette blir muligens den viktigste jobben de ulike selskapene gjør, mener Andersen.

-- Vi kan ikke lenger basere oss på at sikkerheten skal være på ett sted. At en enhet har en sikkerhetsbrist kan ikke skape de problemene som vi har sett i fortiden, når vi ser framover. Det er ikke bare én boks som må sikres, men helheten må sikres. Du må tenke før, under og etter sikkerhet. Nettverket må være så automatisert at det selv kan gjøre noe med unormale tilstander. Allestedsnærværende og automatisert sikkerhet er viktig, fastslår Gamlem.

-- IoT kommer aldri til å bli en realitet om vi ikke fikser sikkerheten riktig, oppsummerer han.

Konsumerisering og skyen

Konsumeriseringen av it, altså at vi i arbeidslivet tar med oss vanene og tjenestene vi bruker som privatpersoner, inn på jobb, er også en viktig trend. Den påvirker både hvordan it-avdelingene må tilby og levere tjenestene, noe som vanligvis fører til at alt får et preg av skybaserte tjenester.

-- Vi har i mange år brukt «prosumer» om sammensetningen av «professional» og «consumer». Dette er ikke nytt i 2016, men jeg mener at begrepet stadig holder vann, kanskje mer enn noen gang. Folk er vant til å komme seg inn på sine personlige tjenester, uansett hvor de befinner deg i verden. Da spør de seg om hvorfor det er umulig å nå de interne tjenestene, når de klarer å nå alle de andre tjenestene, sier Alstedt.

-- Man er vant med å få ting til å fungere på privaten, uten at du egentlig trenger å gjøre noen ting. Og så er det fortsatt slik at det ikke er veldig lett med enterprise-løsninger, legger han til.

-- Vi vil se at datasentrene kommer til å endre seg radikalt. Veldig mange av SMB-bedriftene kommer til å flytte tjenestene sine til hybride løsninger, enten til sky eller til privat sky. Bakeren på hjørnet har ingen server stående lenger, alt sammen er kjøpt som en tjeneste, spår Andersen.

Han mener også at det negative omdømmet skybaserte tjenester har fått i bakkant av stadige avsløringer av myndigheters overvåking, ikke er like sterkt lenger.

-- Redselen som oppsto etter Snowdens avsløringer om NSAs overvåking har begynt å legge seg. Nå har vi fått norske og nordiske leverandører av lagringstjenester og applikasjonstjenester, og dyktige selskap som Basefarm og andre leverer dette i Norge på norske servere, sier han.

Mobilitet og SDN

Det er klart at når man spør markedsaktører til råds, får man også svar som er preget av hva aktøren har å tilby. De er ikke nødvendigvis mindre viktige, men det er bare et faktum å ha i bakhodet når man lytter på spådommen som blir gitt.

Arubas representant mener naturligvis at trådløse nettverk blir viktigere i 2016. Standarden 802.11ac wave 2 vil kommer for fullt i bedriftene, i takt med at de tilbys nye produkter som holder bedriftsklasse med tanke på drift, administrasjon og ytelse. Andersen peker også på en interessant mulighet som kommer til neste år: Wi-Fi telefoni.

-- Wi-Fi telefoni kommer kraftig neste år. Dette er tale over Wi-Fi, Telenor og Netcom kommer til å lansere VoLTE (Voice over LTE) neste år, og da kommer de også til å gjøre dette mulig på Apple- og Google-telefoner. Da vil det samtidig bli mulig i bygg der det er dårlig mobildekning innendørs, å bruke sitt eget trådløse nettverk for å levere summetonen fra Telenor og Netcom. Telenor har sagt at de kommer til å lansere dette i 2016, Netcom likeså, forteller han.

Selv om plassen ikke har tillatt oss bred dekning denne gangen, ble naturligvis en av de største nettverktrendene de siste få årene også behørig omtalt: SDN.

-- Det første innenfor enterprise nettverk, er flere virtualiserte og programmerbare tjenester, altså SDN og NFV. Flere og flere nettverksfunksjoner kommer til å bli virtuelle. Bedriftsnettverkene kommer i tillegg til å bli mer «fabrikkbaserte». Med det mener jeg at man skiller mellom service og transport, og at det er kontrollere som styrer servicene. Tjenestene flyttes mer ut mot kanten av nettverket, mens kjernen av nettverket handler mer om ren transport med høy ytelse. Dette er den samme modellen som vi de siste årene har sett i datasentrene, mens vi nå ser den trenden også beveger seg ut til bedriftene. Tjenestene flyttes mer ut mot kanten av nettverket, mens kjernen av nettverket handler mer om ren transport med høy ytelse, avslutter Nils-Ove Gamlem i Cisco Norge.

 

Les om:

Nettverk