IPv4 mot slutten

IPv4 mot slutten

Antall tilgjengelige IPv4-adresser er nå under ti prosent.

Den forventede tømmingen av Internetts adresser kom et steg nærmere realitet da Number Resource Organization (NRO) nylig presenterte nye tall. Her går det frem at det nå er mindre enn ti prosent av IPv4-adressene som nå er ledige.

NRO er den offisielle representanten av de fem Regional Internet Registries som tildeler blokker med IP-adresser til ISPer og andre nettverksoperatører.

NRO ber nå om at selskaper, offentlige institusjoner, ISPer, it-leverandører og brukere starter utrullingen av IPv6 som har vesentlig flere adresser enn dagens IPv4.

En EU-basert studie kan ellers avsløre at rundt 92 prosent av ISPer ikke bruker IPv6 ennå, eller at de ser liten IPv6-trafikk. Studien viser også at kun 17 prosent av 610 selskaper har oppgradert fra IPv4 til IPv6. Når prognosene forteller at vi kommer til å gå tomme for IPv4-adresser innen to til tre år, så burde flere vært på ballen allerede.

Ettersom IPv4-protokollen er basert på 32-bits adresser, er det rundt 4,3 milliarder unike adresser som er tilgjengelig. Ettersom langt flere ulike enheter kobles til Internett i dag, så er det ikke lenge igjen før man har brukt opp disse.

En omlegging til IPv6 øker antallet adresser betydelig ettersom det her brukes 128-bits adresser. Du kan selv holde deg oppdatert om hvor lang tid IPv4 har igjen ved å besøke ipv4.potaroo.net . Prognosene her gjelder selvsagt hvis utviklingen fortsetter i samme tempo.

NRO ser på IPv6 som nøkkelen til å sikre at Internett kan støtte milliarder av nye brukere og enheter. NRO oppfordrer bedrifter til å ta i bruk IPv6-baserte tjenester og plattformer. Produsenter av maskin- og programvare oppfordres til å selge løsninger som støtter IPv6, og det offentlige bør tilby IPv6-basert innhold og tjenester, støtte oppunder IPv6-utrullinger i deres land, samt kjøpe IPv6-kompatibel maskin- og programvare. Til sist bør brukere nå etterspørre IPv6-tjenester fra deres ISPer og it-leverandører.

Ifølge eksperter er prognosen nå at de resterende IPv4-adressene distribueres til Regional Internet Registries i 2011.

Les om:

Nettverk