Kamp om grenseløs kommunikasjon

Kamp om grenseløs kommunikasjon

Cisco og HP var partnere, nå blir de konkurrenter i nettskyen.

- Jeg var på nettet selv om jeg så rett inn i Matterhorn, sier Nils Ove Gamlem, partnersjef i Cisco.

Gamlem prøvde skiene etter at han hadde holdt foredrag på konferansen til Ventelo. I heisen hadde telefonen forbindelse.

Det er kommunikasjonsbehovet i nettskyen som har fått Cisco til å se sitt kommunikasjonstilbud til tele- og internettleverandører i et større bedriftsperspektiv.

Cisco tror det blir anskaffet 1,3 milliarder mobile apparater de neste tre årene som både vil bli brukt for private og bedriftsrelaterte formål.

Mer omfattende

Som verdens største nettverksleverandør forstår Cisco at de må ha et mer omfattende tilbud for å holde på og skaffe nye kunder.

Cisco skal bidra til å skape organisasjoner som ikke er hindret av bedriftens vegger. Den grenseløse kommunikasjonen skal nå enhver, hvor som helst, når som helst, med hvilket som helst apparat, slik Gamlem opplevde i heisen.

- Cisco er mest kjent som rørlegger for nettet og etter hvert servere, fortsetter Nils Ove Gamlem.

Derfor er et totaltilbud på utstyr til lokalnett, lagringsnett og fjernnett, første krav. Det skal håndtere applikasjoner, mobilitet, sikkerhet, video og bidra til miljøvennlighet med kostnadsreduksjon som resultat.

Som eksempel skal pc-er rapportere om strømforbruk til en nettverkssvitsj for å kunne analysere bruken.

- Det legges inn programvare på pc-ene som foretar rapporteringen, sier Tor-Erik Risberg, nettverksarkitekt i Cisco.

Derfor har Cisco i samarbeid med Vmware og EMC utvidet kundetilbudet til å omfatte datamaskiner, lagringssystemer og virtualisering.

Konsekvensen er at Cisco er blitt konkurrent til sin største partner Hewlett-Packard (HP). Konsekvensen er at samarbeidet avsluttes i løpet av våren og at HP prøver å svare Cisco.

Spille sammen

- De tre viktigste produktgruppene på datarommet, servere, lagring og nettverk har blitt solgt av ulike aktører. Kundene må ha det til å spille sammen, sier Jan Wigen, ansvarlig for Hewlett-Packards nettverkssatsning.

For HP som selger både maskiner og lagring, krever det nettverksprodukter fra brukeren, gjennom nettet og helt inn i datasenteret. HP utvider og satser derfor på sitt eget nettverkstilbud Procurve. Også HP ser behovet for grenseløs kommunikasjon.

HP har derfor gått til oppkjøp av den tidligere toneangivende nettverksleverandøren 3Com, ikke på grunn av 3Coms standard nettverksprodukter, men på grunn av 3Coms kinesiske selskap H3C som opprinnelig var et samarbeid med Huawei. Oppkjøpet er avhengig av de kinesiske konkurransemyndighetene.

- Konvergensen av datamaskiner, lagring og nettverk er interessant. Mange av datarommene er roterom. Det viktigste er at det blir ryddet opp. Derfor må det standardiseres, sier Jan Wigen.

Ifølge HP bruker en kunde 800 kroner på lagring, 800 kroner på nettverk når det brukes 1.000 kroner på datamaskiner i datarommet. Les videre på neste side!

Nettverk