Kobling av datasentre testet

Kobling av datasentre testet

Ethernet Alliance har utført en rekke interoperabilitetstester for IEEE 802.1 Data Center Bridging (DCB).

Ethernet Alliance er en gruppe som fremmer bruk av Ethernet i mange former og sammenhenger, og består av en rekke kjente – og noen ukjente – produsenter av nettverksutstyr. Et av alliansens formål er nettopp å holde interoperabilitetstester med nytt utstyr fra forskjellige leverandører.

Det er en egen arbeidsgruppe innen standardiseringsorganisasjonen IEEE som jobber med å forbedre 802.1-spesifikasjonene for bridging for å kunne besørge trafikk som er svært følsom for forsinkelser eller datatap.

Forbedringene er orientert rundt 802.1Q – også kjent som VLAN-tagging; en mekanisme for å håndtere broer mellom forskjellige forskjellige nettverk på det fysiske laget uten at informasjon lekker mellom nettverkene.

Ifølge Ethernet Alliance er dette første gang at flere leverandører deltok i å teste ut produkter som er basert på den foreslåtte standarden. Interoperabilitetstestene ble holdt i Interoperability Lab ved universitetet i New Hampshire. Blant deltakerne var Cisco, Dell, Finisar, Fulcrum Microsystems, Intel, Netapp, Qlogic og Spirent Communications.

Under testingen ble det kjørt trafikk i henhold til standardutkastene til DCB over 10GBase-SR og 10GBase-LR, optiske grensesnitt for henholdsvis kort og lang rekkevidde.

I den første fasen testet leverandørene spesifikke DCB-egenskaper, som Priority-based Flow Control, Enhanced Transmission Selection og DCB Capability Exchange Protocol. I den andre fasen bygget de et stort nettverk hvor de benyttet DCB og testet hvordan protokoller i høyere lag fungerte, som Fiber Channel over Ethernet og iSCSI.

Ifølge alliansen vil det bli arrangert flere interoperabilitetstester. Allerede i år skal det inviteres flere deltakere til en samling. Men det lang tid før standarden blir satt, foreløpig er mars 2010 fristen for å levere forslag til revisjonskomitéen.

Les om:

Nettverk