INDUSTRIELL IOT: Tingenes Internett i produksjonsmiljøer kan lenge vært spådd en stor framtid. 

INDUSTRIELL IOT: Tingenes Internett i produksjonsmiljøer kan lenge vært spådd en stor framtid. 

Kunstig intelligens i industrien

IBMs løsninger for kunstig intelligens skal brukes i kombinasjon med tingenes internett i fabrikker.

Oppstartsselskapet Wi-Next har inngått en avtale med IBM om å koble sammen IBMs analyseverktøy og kunstige intelligens med sine egenutviklete løsninger for instrumentering og datainnsamling i fabrikkproduksjonsmiljøer.

Tradisjonelt har produksjonslinjer og andre maskiner i fabrikker kunne kommunisere med hverandre og sine styringssystemer, men som regel begrenset og med proprietære metoder. Ved hjelp av industriell IoT (Internet of Things) vil utvalget av muligheter til å samle inn og analysere data åpne seg kraftig, skriver våre kolleger i Networkworld.com.

Industriell IoT og AI

Wi-Next har utviklet sensorer og programvare for å overvåke produksjonslinjer, særlig for fabrikker som fremstiller matvarer og andre konsumvarer. For eksempel lager selskapet sensorer som kan måle hvor mye vann som tappes på hver eneste flaske i en vanntappefabrikk.

Disse dataene sendes over Wi-Nexts trådløse nettverk til selskapets gateway-node. Der kan eldre maskin-til-maskin-systemer knyttes sammen med alle standardbaserte moderne analysesystemer, over det vanlige nettverket.

Gjennom det nye samarbeidet kan kundene få tilgang til IBM kraftige analyseverktøy i IBMs BlueMix skyplattform. Her finnes blant annet tjenesten Prediktivt Vedlikehold og Kvalitet.

- Milliardene av dollar som IBM har brukt på å utvikle avansert analyse, er mer enn hva noe oppstartsselskap kan klare, uttalte toppsjefen i Wi-Next, Armando Pereira.

IBMs AI kan lære hvordan maskiner oppfører seg over tid, og forutse hvilke justeringer som må gjøres. Kognitiv prosessering kan analysere store mengder data fra forskjellige kilder for å oppdage feil i sann tid.

Fabrikker kan bruke verktøyene i IBMs portefølje enten i skyen eller integrere dem lokalt med Wi-Next-gatewayen. Det siste er viktig for bedrifter som ikke ønsker at kritiske produksjonsdata skal forlate lokalene. Data som temperatur, trykk, koketid og fuktighetsnivå er forretningshemmeligheter for en sjokoladefabrikk, forklarte Pereira.

Les om:

Nettverk