Leverer virtuell optimalisering

Leverer virtuell optimalisering

Riverbed har nettopp lansert Virtual Steelhead – en virtuell versjon av selskapets WAN-optimaliseringsløsning.

Virtual Steelhead er en ny programvare som kan kjøre på VMware-virtuelle maskiner og inkluderer alle funksjonene som ellers finnes i en Steelhead maskinvarebasert enhet. Ifølge Riverbed skal dette gjøre det enklere å benytte denne type løsning på steder med spesielle behov som for eksempel sterkt virtualiserte datasentre, steder med begrenset plass og såkalte «ruggede» miljøer.

Mange velger WAN-optimalisering for å optimalisere båndbreddekapasiteten samtidig som it-infrastrukturen konsolideres. Noe som gjerne reduserer både kompleksitet og kostnader.

Med Virtual Steelhead kan tjenestetilbydere og systemintegratorer tilby en WAN-optimaliseringsløsning i en virtualisert plattform uten behov for å plassere en fysisk enhet ute hos kunden. Riverbed hevder at dette forenkler vedlikeholdet samtidig som det åpner for en mer fleksibel betalingsmodell.

Senere i år ventes det at selskapet vil lansere et produkt som heter Cloud Steelhead. Dette vil bestå av all funksjonalitet som ellers finnes i Steelhead-appliancene, men også funksjonalitet for tjenestetilbydere. Dette skal gjøre det enklere å lage tjenester for å optimalisere transaksjoner over WAN.

Riverbed har allerede på plass en Steelhead Mobile-klientprogramvare som optimaliserer forbindelser mellom Steelhead-appliancer og individuelle pc-er. Med dagens utvikling på minnekapasitet for håndholdte enheter, ser selskapet også muligheter for å utvikle klienter for disse.

– Akselerasjon og optimalisering for mobilmarkedet vil trolig ikke lanseres før i 2012 eller 2013, fortalte Riverbeds toppsjef Jerry Kennelly til vårt søstertidsskrift Network World.

Les om:

Nettverk