Lover mobildata i full dupleks

Lover mobildata i full dupleks

Kunne du være interessert i å doble hastigheten på den trådløse datatrafikken?

Forskere ved Rice University i Texas har utviklet full dupleks trådløs teknologi som kan doble hastigheten på trådløse datanettverk. De hevder fordelene blant annet er lav pris, lite behov for ny maskinvare og høy stabilitet i nettverkstrafikken. Dette skriver Computerworld USA.

Full dupleks er en betegnelse på det å sende data i begge retninger samtidig, på samme frekvens. Dagens nettverk krever forskjellige frekvenser for sending og mottak av data.

Den største hindringen for den nye teknologien er at teleoperatørene ikke er klare for utrulling. Og det blir de kanskje ikke på en stund enda. For selv om full dupleks i mobiltrafikk ikke krever nye tårn, må nye standarder på plass i industrien før teknologien kan tas i bruk.

Den tidligste muligheten for å implementere full dupleks er sannsynligvis med 5G. I Norge er 4G fortsatt lite utbygd, og foreløpig er tjenesten bare tilgjengelig i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen og Svalbard. Siden de fleste teleoperatører bare så vidt er i gang med 4G er altså full dupleks på mobile enheter et stykke unna.

Professor Ahutosh Sabharwal ved Rice University er likevel optimistisk. Forskningsteamet har nemlig allerede bevist at telefonprodusenter kan legge til støtte for full dupleks til allerede eksisterende modeller.

Sabharwals team har også vist at full dupleks-systemer kan operere i asynkron modus, som betyr at en enhet kan mota signal samtidig som den er i ferd med å sende.

Rice University har invitert forskere fra andre organisasjoner til å legge full dupleks til sine egne systemer, og gjort informasjonen fritt tilgjengelig på nett. Dokumentet kan lastes ned fra Cornell Universitys bibliotek.

Se video fra Rice University her:

Les om:

Nettverk