Mer intelligente nettverk

Mer intelligente nettverk

AGENTURET: Radwares svitsjer lærer hva som er normal drift og gir sikrere nettverk i større bedrifter.

Radware leverer løsninger for applikasjonsleveranse, tilgjengelighet og nettverkssikkerhet som kan skreddersys i henhold til kundenes behov.

Selskapets Apsolute-portefølje består av en rekke produkter som er ment å øke produktiviteten, lønnsomheten og redusere drifts- og infrastrukturkostnadene gjennom å gjøre bedriftsnettverk smartere.

Blant produktene er løsninger for å eliminere trafikkorker i nettverket, en løsning for øke ytelsen på applikasjonstilgang, brannmur for for XML og webapplikasjoner, og en løsning for høyere ytelse i kommunikasjon med avdelingskontorer.

I tillegg kommer en rekke sikkerhetsløsninger for å overvåke nettverket og hindre inntrengere. Med oppkjøpet av Nortels avdeling for applikasjonsleveranse i mars 2009 fikk Radware også tilgang på Nortels tidligere Alteon-svitsjer.

I Norge er det Trygg Data som har distribuert Radware siden 2008.

- Vi kjører nå i gang litt tyngre aktivitet rundt Radware. De har nylig fått på plass et eget kontor og representanter og er veldig ivrige etter å få fart i forretningen her. Interessen fra bedriftene er økende, sier Trond Arne Kongsli, administrerende direktør i Trygg Data.

- Hva er spesielt med dette agenturet?
- Det som er spesielt er at Radwares løsninger er at de har «innebygd intelligens». De lærer hva som skal anses for å være normal drift og oppførsel i nettverket. Blir man for eksempel utsatt for et botnett kan Radware-boksen gjenkjenne at det er noe som skjer, og kan neddempe trafikken automatisk uten å motta oppdateringer eller signaturer fra sentralt hold.

- Hvor modent er markedet for dette produktet?
- Markedet er absolutt modent. Det kommer hele tiden nye typer trusler.

- Hvilke produkter anser dere for å være konkurrerende?
- Det finnes en del konkurrerende produkter fra produsenter som blant annet A10 Networks. Det som er spesielt er denne læringsfunksjonaliteten. Løsningene kan konfigureres og settes i gang, og gjør jobben uten at sluttkunden trenger å tenke på det.

- Hvordan markedsføres produktet?
- Vi profilerer Radware gjennom kundemøter og på arrangementer. Nylig hadde vi blant annet et kundeseminar i Oslo. Vi tenker også på å kjøre i gang direktemarkedsføring, men det blir i så fall veldig spesifikt. Det finnes ikke et ubegrenset antall kunder i Norge, og det er kompetansetunge produkter. Vi jobber også med sette sammen et demotilbud der kundene kan teste en løsning kostnadsfritt i en evalueringsperiode.

- Hvilken type forhandlere ønsker dere på dette agenturet?
- Som nevnt må det være forhandlere med en viss kompetanse –systemintegratører med fokus på tjenester og som ikke bare pusher utstyr. De må kunne kunne produktet for å gi en bra opplevelse for både sluttkunden, Radware og oss som distributør.

- Hvem er aktuelle kjøpere?
- I Europa og andre deler av verden er de viktigste kundene typisk større firmaer som telekomselskaper, internettleverandører, programvareselskaper, mediehus, handelsportaler og liknende, som er optatt av å beskytte hjemmesider og infrastruktur. Disse har mye trafikk inn i nettene sine, og da finnes det alltid en risiko for at det noen har lyst til å gjøre noe mindre hyggelig.

- Hvilke omsetningsmål har dere for agenturet?
- Vi er midt i en budsjettprosess og har ikke satt oss noen omsetningsmål for produktet i år ennå. Men målet i 2011 er å selge åtte-ti systemer som et minimum i det norske markedet.

- Hvilke marginer og markedsstøtte tilbys?
- Når det gjelder forhandlere og marginer har vi ikke satt noe fast på dette. Det er litt avhengig av hvilke typer forhandlere det er snakk om, så prisen på løsningene vil nok variere fra case til case. Når det gjelder rabatter snakker vi om typiske rabatter på mellom 25 og 35 prosent.

Les om:

Nettverk