Neste stopp: 100 Gigabit Ethernet

Neste stopp: 100 Gigabit Ethernet

I kablingens verden er det en kontinuerlig progresjon for å forsyne utstyr og brukere med høyere hastigheter.

Det ikke er lenge siden 10 Gigabit Ethernet ble kommersielt tilgjengelig. Det er også kun de aller største som har begynt å bruke denne transmisjonsteknikken. Det kan derfor trygt sies å være en overdrivelse å si at 10 Gbps Ethernet er vidt utbredt per i dag.

Ikke desto mindre jobber industrien med neste teknologinivå, og dette arbeidet har allerede vært i gang en stund. Prosjektet jobber med en «signifikant ytelsesøkning i forhold til eksisterende base, men samtidig beholde det eksisterende rammeformatet og MAC i IEEE 802.3 Ethernet». Til å begynne med var målet for bitraten 40 Gbps, men i dag er maksimalhastigheten som prosjektet søker å realisere på hele 100 Gbps.

Opprinnelig var målsetningen å transportere 100 Gbps Ethernet over kun ti meter med kobberkabel. Dette ble betraktet som det som var mulig å oppnå, og ville kunne spille en rolle i datarommet. Dersom en skulle ha lengre strekk med denne hastigheten, var en henvist til fiberkabler.

Under det siste møtet i studiegruppen for 100 Gbps Ethernet som ble holdt i midten av november i år, kunne imidlertid nye resultater presenteres. En forskningsgruppe fra Penn State University under ledelse av Dr. Mohsen Kavehrad kunne fastslå at 100 Gbps var «definitivt mulig» over opptil 70 meter med Kategori 7 kobberkabel. Universitetet jobber videre med å finne fram til teknikker som skal gjøre at denne hastigheten skal kunne transporteres over 100 meter kabel, og dermed få samme maksimale rekkevidde som alle tidligere Ethernet-varianter. Ingen ting skulle overraske oss mindre enn om at de klarer å nå dette målet.

Med denne informasjonen i bakhodet er det ikke vanskelig å peke ut hva som er de mest fremtidsrettete alternativene når det kommer til kabling i dag: Singlemode fiber og Kategori 7 kobber vil utgjøre en infrastruktur som kommer til å ha en levetid som strekker seg svært langt inn i framtiden.

At det koster får heller være så, tanken på å installere noe som gjør at man aldri mer skal tenke på kablingen i bygget i løpet av sitt arbeidsliv, er da noe det også?

Les om:

Nettverk