Nettverk for ett universitetssykehus

Nettverk for ett universitetssykehus

Høyhastighetsnett for Aker, Rikshospitalet og Ullevål Sykehus er klart.

Nettverket vil ikke være til hinder for omstruktureringen av Oslo Universitetssykehus, OUS, som omfatter Aker Sykehus, Rikshospitalet med Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Derimot vil det bidra til at ansatte med forskjellig arbeidssted kan jobbe sammen som en enhet uten å flytte på seg.

Oppsettet skal sørge for at ansatte er atskilt, men at de som hører til et felleskap kan sende og motta sensitiv informasjon på en sikker måte. Andre brukere på nettet skal ikke kunne få tak i informasjon de ikke har rett til å bruke. Kryptering av data er derfor en ekstra sikkerhet.

Dobbelt nett

- Vi hadde et krav om mørk fiber og forskjellige føringsveier, sier Christian Brodersen, seksjonsleder datakommunikasjon i Sykehuspartner.

Brodersen har jobbet med nettverk siden 1996 på Ullevål Universitetssykehus.

Norsk Helsenett skaffet via sin leverandør Telenor det doble nettet mellom Rikshospitalet, Ullevål og Aker som Brodersen etterspurte. Leveransen startet i august 2009.

Bryter ett av nettene sammen vil de tre sykehusene fortsatt være sammenbundet. Hastigheten anses tilstrekkelig i øyeblikket. Aktivitetsnivået på Aker har ingen betydning for nettet til OUS.

- Vi har en overføringskapasitet på 1 Gbit per sekund, forklarer Christian Brodersen.

Det felles nettet var ett av de første samarbeidsprosjektene mellom it-avdelingene ved de tre sykehusene. It-avdelingene skal finne sin plass i Sykehuspartner, den felles it-leverandøren for Helse Sør-Øst. Det vil ta sin tid før alle de it-faglige har fått sine oppgaver.

Sikker overføring

Opprinnelig brukte Ullevål Universitetssykehus nettverk basert på ATM (Asynkron Transportmåte), en teleteknologi som så veldig lovende ut på nittitallet.

Teknologien er forbindelsesorientert, det vil si at overføring ikke skjer før avsender har oppnådd kontakt med mottaker. Det gir en veldig sikker overføring. På lavere hastigheter eller hardt belastede linjer har ATM fortrinn. ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) benytter derfor ATM for å kunne transportere data til brukerne. ADSL var for de aller fleste synonymt med bredbånd forrige tiår.

Les mer på neste side!

Nettverk