OPTIMIST: Per Martin Botten i HPE Aruba Norge ser lyst på framtiden og selskapets muligheter framover.

OPTIMIST: Per Martin Botten i HPE Aruba Norge ser lyst på framtiden og selskapets muligheter framover. (Foto: Stig Øyvann)

Ny Aruba-sjef har hårete mål

Å være nummer to på det norske nettverksmarkedet inspirerer til innsats. Aruba vil utfordre.

- Det store hårete målet er at vi skal ha 30 prosent markedsandel på nettverk når vi går ut av 2018. Det er ikke lenge til, fastslår Per Martin Botten, norgessjefen i Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company. Denne solide munnfullen er faktisk selskapets fulle navn, og dette er altså første og siste gang vi skriver det slik i denne artikkelen. 

Jakte markedsandeler

Botten tiltrådte stillingen som sjef for den norske avdelingen til Aruba i januar i år, etter et relativt kort opphold i morsselskapet til Aruba, Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Etter fjorårets oppkjøp, fisjon og fusjon, består HPE Aruba i dag av nettverksdelen av Hewlett-Packard, i tillegg til Aruba Networks, som opprinnelig først og fremst fokuserte på trådløse nettverk.

- I det ansvaret jeg er gitt for å bygge opp dette samlete nettverksselskapet i HPE videre, så er ambisjonen at vi skal utfordre den aktøren som dominerer nå, på en god måte. Vi skal bygge stein på stein i jakten på markedsandeler. Den jakten skjer gjennom synlighet i markedet, kompetanse i partnerapparatet, og i det samspillet mellom det kompetente partnerapparatet og oss selv. Lykkes vi med disse tre faktorene, så er jeg overbevist om at vi lykkes med det fantastisk gode utgangspunktet vi har, sier en entusiastisk Botten.

For egen del mener Botten at det å være i angrepsposisjon i markedet er et utgangspunkt som slett ikke er negativt:

- Hvordan ser situasjonen ut for Aruba i Norge akkurat nå?

- Aruba Norge har fantastiske muligheter foran seg, som den utfordreren vi er. All den tid vi er nummer to i markedet, så er det fortsatt massevis av muligheter til å ta markedsandeler, og nærme seg betraktelig den andre store aktøren der ute, sier han.

«Network as a Service»

I og med at de grunnleggende nettverksegenskapene er standardiserte og felles for alle leverandører, leter aktørene etter andre funksjoner som kan være unike. For eksempel har alle trådløsleverandørene nå aksesspunkter som støtter den nyeste standarden, IEEE 802.11ac Wave 2, slik at det ikke lenger er en unik egenskap å selge på.

Aruba har derfor valgt å utvikle omkringliggende funksjonalitet i sine løsninger, som kan gjøre at selskapet blir tydeligere i konkurransen om kundenes gunst.

En slik funksjon er at selskapet har implementert operativsystemet til sine trådløse kontrollere slik at det er kjørbart i en virtuell maskin under Vmware. Dette betyr at en trådløs kontroller blir like enkel å flytte og endre på som en helt vanlig server. Det har betydning for løsninger der sluttkunden kjøper trådløst nettverk mest av alt som en tjeneste av en tjenesteleverandør. Da vil bestillingen kunne være så enkel som "trådløst nettverk for 50 personer med 120 enheter, spredt over to etasjer i bygningen". Leverandøren må installere det nødvendige antallet aksesspunkter hos kunden, og deretter levere driften av dette nettverket som en sentralisert tjeneste.

Dette er en ny måte å tenke nettverksleveranser på, og Aruba legger altså nå til rette for å kunne realisere dette.

- Kommer norske aktører til å levere ArubaOS i en Vmware VM?

- Jeg tror det er stor interesse for å kunne tilby slike tjenester, men alt avhenger av leveransemodellen, svarer Botten.

Tjenesteleverandører

Det norske markedet er kanskje litt spesielt slik, sett fra California er de aller fleste bedriftene her SMB, og det gjelder også tjenesteleverandørene. Derfor mener Botten at lisensieringsmodellen av teknologier som Network-as-a-Service er avgjørende for å lykkes her til lands med dette.

- I måten vi lisensierer på, ser vi er en av sårbarhetene i det norske markedet, sier han.

- Hvordan da?

- Det å kunne levere noe på en måte som gjør at de relativt små tjenesteleverandørene vi har i Norge kan bruke det, altså: Det norske tjenesteleverandørmarkedet, som er verd en studie i seg selv, består jo hovedsakelig av tre grupperinger av aktører: De store og internasjonale aktørene som tar alt, altså full outsourcing. Så har vi de store tjenesteleverandørene i Norge, som vi har som gode kunder av oss, som også ønsker tjenester basert på denne typen teknologi. Men så har vi den gruppen som kanskje er den mest interessante i denne sammenhengen, og det er de mindre aktørene. For de store norske aktørene er det ingen tvil om at de kan ha interesse, uavhengig av måten man kan lisensiere og bygge sånne tjenester, utdyper Botten.

- Det som blir avgjørende, er om vi greier å ha løsninger for de små, med tanke på for eksempel multi-tenancy, som er helt avgjørende for å kunne drive en lønnsom forretning som en mindre tjenesteleverandøraktør, legger han til.

Flere muligheter

Aruba har også utviklet mye teknologi i retning av lokasjonstjenester basert på aksesspunkter og knøttsmå Bluetooth LE radiofyr - «beacons». Disse gir muligheten til svært presis lokalisering også innendørs, og åpne for en rekke muligheter i kombinasjon med mobile enheter og spesialbygde apper.

Internasjonalt er stadionet Levi’s Stadium i hjembygden til Aruba, Santa Clara i hjertet av Silicon Valley selskapets utstillingsvindu. Denne arenaen er gjennominstrumentert med Aruba-teknologi, og huset sist Super Bowl. På mer hjemlige trakter har kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes nylig lansert sine Aruba-baserte lokasjonstjenester.

- Den måten vi skaper nye måter å tjene penger på, som for eksempel gjennom brukersamhandling og engasjement. Her er virkelig store og gode muligheter, det ligger jo i at man kan ha tett integrasjon og dynamisk samspill med applikasjonene. På denne måten du fram og nyttiggjort deg de dataene du faktisk får inn. At du kan bruke disse til en ny måte å tjene penger på, forteller Botten ivrig.

- Disse dataene gir jo ikke brukerne fra seg uten at det framstår som attraktivt. Du må gi noe for å få noe tilbake. Men dette har vi en rekke eksempler på fra markedet, det gjør brukeren gladelig, men da må vi gi noe til brukeren. Det handler om at det skal være lett å koble seg på, det skal være lett å få en opplevelse tilbake, og den skal være rik, legger han til.

- Skjer dette allerede nå?

- Ja, definitivt! Vi har en rekke spennende prosjekter innen varehandel, gjestfrihet, helse og utdanning, forteller Botten.

Veien videre

Per Martin Botten ser også lyst på framtiden. Når vi spør om hva som er det viktige videre, forklarer han at å få med markedet på den nødvendige endringen mot det programvaredefinerte er viktig. Det dynamiske og tilpasningsdyktige, for å ta ut de fortjenestene som selskapene har behov for å kunne ta ut.

- Hva er viktig på lengre sikt?

- Det vi ser veldig klart, er behovet og kravene innenfor alle ansamlinger av menneskegrupper med et digitalt behov, det kan for eksempel være innen utdanning. Vi ser allerede nå at tjenester som Kahoot brukes aktivt i mange klasserom. Vi ser også klassesett med nettbrett som brukes aktivt i undervisningssammenheng, sier han.

- Vi ser at den brukeratferden sprer seg. Vi merker interesse fra varehandelen, fra hoteller og andre vertskapsbransjer, og stadioner som alle ønsker å gi den samme brukeropplevelsen. Det å kunne se på dette som en måte å gi en opplevelse, men samtidig få en forretnings- og inntjeningsmulighet tilbake, som gjør at dette faktisk er en investering som svarer seg for deg som selskap. Der ser vi at det begynner å røre på seg i mye større grad nå enn hva det har gjort tidligere, forteller Botten.

- Men å støtte dette er jo ikke unikt for dere?

- Den rikheten vi kan levere rundt dette, og de mulighetene vi har med våre mobile engasjementsløsninger, de er unike. Vi er det eneste selskapet som leverer en så rik opplevelse, med tanke på lokasjonstjenester, integrasjon og samarbeid. Det gjelder egentlig hele vår portefølje, den åpenheten som gjør at det nærmest ikke er noen begrensninger for hvilke applikasjoner du kan legge på toppen og nyttiggjøre deg de åpne API-ene og integrasjonene vi har. Listen er lang over selskap som vi har en rekke gode, vellykkete leveranser sammen med, avslutter en offensiv og fremoverlent sjef for HPE Aruba i Norge, Per Martin Botten.

Nettverk