Nye kablingsløsninger for opptil 50 gigabit

Nye kablingsløsninger for opptil 50 gigabit

Nexans er klar med to nye gigabit kablingssystemer over kobberkabel.

LANmark-6A 10 Gigabit og LANmark-7A 40 Gigabit kablingssystemer

følger de nylig ratifiserte standarder for nye kobberklasser Klasse EA (Kat. 6A) (TIA 568B.2-10, Cat6A og ISO/IEC 11801, Class EA) og Klasse FA (Kat.7A (ISO/IEC 11801, Class FA)).

Kategori 6A (500MHz) standarden er utviklet for å støtte 10 gigabit løsninger, mens Kategori 7A (1000MHz) er utviklet for å støtte 40 gigabit løsninger. Ifølge selskapet viser utviklingen at kobberkabel har kapasitet til å støtte frekvenser opp mot 1000 MHz og vil møte behovet for høyhastighets-kommunikasjon langt inn i fremtiden.

Konsulent, test og forskningsorganisasjonen BSRIA rapporterer at mer enn 80 prosent av datasentere tror de vil benytte 10 gigabit innen fem år for å møte krav til mer båndbredde, større kapasitet og mer elektronikk.

Ifølge en pressemelding fra Nexans er de med sine produkter klar for denne utviklingen med LANmark-6A Zero Risk. Løsningen baseres på skjermede produkter som sikrer støyimmunitet fra fremmed krysstale (Alien crosstalk). De legger også vekt på at LANmark-6A er en kosteffektiv løsning sammenlignet med for eksempel fiberoptiske løsninger.

LANmark-6A tilbyr opptil 3 konnektorpunkter på kanaler ned til 12 meter, og skal gi bedre skjermingsegenskaper enn hva som kreves i standarden. Kabelens konstruksjon opptar mindre plass og er utviklet for å tåle mindre bøyeradius enn uskjermede 10 gigabit løsninger.

LANmark-7A er utviklet for å møte et forventet behov for 40 gigabit løsninger. LANmark-7A tilbyr kapasitet opp mot 50 gigabit, og ved bruk GG45-kontakt oppnås dobbel båndbredde(fra 500 til 1000MHz) og halvering av krysstale sammenlignet med kategori 6A løsninger.

Med GG45 kan det benyttes eksisterende patche-snorer inntil det er behov for Kategori 7A. GG45 er en bakoverkompatibel hybrid kontakt som er en RJ45 kontakt når det benyttes Kategori 5/6/6A patche-snorer, og blir en Kategori 7A kontakt når det benyttes GG45 patche-snorer. Mer informasjon kan du finne på www.nexans.no .

Les om:

Nettverk