Nye utfordringer for WAN

Nye utfordringer for WAN

Nye applikasjoner, endringer i trafikkmønster, sentralisering og konsolidering. Kravene til fjernforbindelsene endrer seg.

Konkurransen i nettverksbransjen blir neppe mindre av finanskrisen. Oppkjøp og andre endringer, som at Cisco blir en konkurrent på serversiden, bidrar sitt til å heve konkurransetemperaturen.

Sånn er det også om vi bare fokuserer på WAN, Wide Area Network – IP-infrastrukturen en eller flere virksomheten bruker til å kommunisere internt mellom geografisk adskilte avdelinger, med partnere og kunder, eller rett og slett resten av verden.

Men konkurranse eller ei, leverandører og bransjefolk er enige i mye om hva moderne WAN brukes til og hvilke behov som finnes. Du skal heller ikke snakke lenge med en fagperson eller leverandør før optimalisering av WAN kommer opp som tema.

– I forbindelse med WAN er det i første rekke håndtering av tale og video som er etterspurt, i tillegg tilpasninger til nye applikasjoner og tynne klienter. Tale og video tåler dårlig forsinkelser, og krever en viss båndbredde.

Det fører igjen til at WAN-optimalisering er populært. Enten det er komprimering, deduplisering, proxy- og caching-teknikker hver for seg eller hele spekteret av måter å få WAN-trafikken håndtert på mest mulig effektiv og rimelig måte, sier seniorrådgiver Øyvind Ellefsen i Atea til Nettverk & Kommunikasjon.

Tall vi har fått fra Cisco støtter opp under Ellefsens utsagn om tale og video: 68 prosent av forbrukernes IP-trafikk på nettet utgjøres av video, ifølge Cisco. Tallet omfatter mer enn direkteavspilling, som fra Youtube, videovedlegg til epost teller med.

Videokonferanser, samhandlingssystemer og elæring er drivere, ikke bare underholdningsvideo. Et eksempel kan være at da Google lanserte web-leseren Chrome, la de ut en demonstrasjon på Youtube. Økt overvåkning bidrar til å stille høyere krav til nettverkene. Det gjør også digital skilting.

Cisco har 300 kontorer i 90 land. De utvidet båndbredden med 315 prosent fra 2007 til 2008 i egne nett, men opplevde at bruken av den økte med 403 prosent. Og det skyldtes i hovedsak video.

– I tillegg kommer web 2.0 med mashups og applikasjoner som utveksler informasjon. Det øker på. Dessuten er virksomheter blitt flinkere til å utveksle informasjon, sier Nils Ove Gamlem i Cisco.

Alle vil optimalisere

Det er mange veier å gå for å gjøre infrastrukturen mer effektiv. Noen kan ha best nytte av å kjøpe det hele som tjeneste, andre velger å anskaffe bokser for deduplisering, trafikkforming og/eller komprimering, og noen velger å ta i bruk tynne klienter.

Ingen nettverk er like, og ingen løsninger passer alle. Alle vi har snakket med om WAN-optimalisering, også forskjellige leverandører, peker på at du ikke kan fastslå hvilken ytelsesforbedring du vil få av en gitt løsning uten å ha testet den i praksis.

– En viktig driver for mer oppmerksomhet på WAN-optimalisering, er at stadig mer av nettverksbruken er web-basert, altså HTML, HTTP og tilliggende objekter og protokoller, som beslaglegger båndbredde og skaper forsinkelse.

Trenden med konsolidering og sentralisering, at «avdelingsservere» tas vekk og erstattes med virtuelle servere i ett datasenter, betyr også mer trafikk i WAN-et, sier Jon Bjørneland i F5 Networks. Bjørnland mener at også økte krav fra myndigheter, «compliance», er en trafikkøkende faktor.

Det er veldig mange enkeltfaktorer som påvirker WAN-ytelse. Ateas Ellefsen peker på noen.

– Enten du leier fiber og hekter på utstyr selv eller hvordan du gjør det, så er det viktig med WAN-linjer at de er symmetriske. ADSL er ikke noe å bygge WAN med. En annen problemstilling i WAN er å sørge for at trafikken ikke sendes av gårde raskere enn den kan mottas.

Om du har et avdelingskontor med en linje på et par megabit per sekund, kan du ikke pøse ut trafikk med ti megabit per sekund uten at pakker blir droppet. Og du vil som oftest ikke kunne kontrollere hvilke pakker som droppes, sier Ellefsen.

Et annet moment i WAN-optimalisering er en del «masete» eldre protokoller, ikke minst Windows' nettverksprotokoll SMB, som kan stresse WAN-forbindelser.

Annet som genererer mer trafikk enn godt er, kan være databaser og applikasjoner som gjør mye oppslag mot dem, som for eksempel regnskapsløsninger. Ellefsen peker også på at trådløst over WAN kan være en nøtt på grunn av tomgangstrafikk mellom aksesspunkt og kontrolleren bak.

Nettverk & Kommunikasjon har tidligere skrevet om at Aruba har en ny løsning hvor slik trafikk filtreres vekk i selve aksesspunktene, ellers vil mange løsninger for WAN-optimalisering også håndtere dette.

Les om:

Nettverk