Orange tror på nettverk og tjenester

Orange tror på nettverk og tjenester

Telebransjen sliter med fallende priser. Redningsplanken er nettverksrelaterte tjenester, mener Orange Business Services.

France Telecom-eide Orange Business Services leverer infrastruktur og teletjenester til store internasjonale selskaper. I Norge er Statoil en av kundene.

I likhet med andre teleoperatører må Orange forholde seg til fallende priser og lavere marginer. Det gjør at selskapet må tenke nytt. Etter en større intern prosess har Orange-ledelsen kommet fram til at framtiden ligger i "Network Related Services".

- Dsl-teknologien gjør alt billigere. Vi må endre forretningsmodell, sier John Conland, nordisk markedssjef i Orange Business Services.

Ifølge Oranges beregninger er verdien på den delen av telemarkedet som selskapet adresserer, 240 milliarder kroner. Men dette markedet skrumper med fem til seks prosent i året. Og marginen, som har ligger på rundt 50 prosent, er fallende.

En del aktører i telebransjen har derfor kastet seg over it-driftsmarkedet. Dette markedet er ifølge Orange verdt 630 milliarder kroner. Markedet vokser, men bare med noen få prosent i året. Og marginen ligger på 15 til 25 prosent. I tillegg domineres outsourcingsmarkedet av noen få store aktører, noe som gjør det lite attraktivt for Orange.

Orange har i stedet kastet sine øyne på det selskapet omtaler som nettverksrelaterte tjenester. Det handler blant annet om sikkerhet og om å støtte applikasjoner som er helt avhengige av kommunikasjon.

Sliter med vedlikehold

- Selskapene må ha applikasjonene tilgjengelige på flere steder. Ofte sliter de med å vedlikeholde optimal forbindelse mellom lokasjonene, påpeker Conlan.

Markedet for nettverksrelaterte tjenester er ifølge Orange på 320 milliarder kroner, og domineres ikke av store aktører. Marginene er på beskjedne 15 til 25 prosent. Men den årlige veksten er til gjengjeld på nærmere ti prosent.

- Ip-konvergensen gjør at tele- og it-leverandørene møtes. Vi kan ikke glemme operatørmodellen selv om vi beveger oss oppover i verdikjeden, understreker markedssjefen.

Som andre teleoperatører merker Orange konkurransen fra internett. Men ifølge Svein Rasch i Orange Norge har mange erfart at internett ikke løser alle problemer. Det er derfor fortsatt plass til store teleselskaper som er tilstede over hele verden. Store multinasjonale selskaper kan ikke leve med å ha avtaler med små lokale internettleverandører som kan bli borte over natten, sier Rasch.

- Er kommunikasjonen kritisk nok, er de villige til å betale. Da kommer de til oss, sier norgessjefen.

Les om:

Nettverk