IKKE SÅ SMARTBY: Oslo er ikke like smart som Stockholm, men mye er på gang. Foto: Florian Steinman/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

IKKE FULLT-SÅ-SMARTBY: Oslo er ikke like smart som Stockholm, men mye er på gang. Foto: Florian Steinman/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Oslo dårligst i Skandinavia

Oslo må seg slått av alle de øvrige skandinaviske hovedstedene når Ericsson måler bærekraftig byutvikling og IKT-modenhet. For lite fiber, få wifi-nett og internasjonal båndbredde er minusfaktorer.

- Men nå gjør Oslo Kommune mye for å gjøre Oslo til en smartere by, sier Geir Løvnes, direktør for teknologi og innovasjon i Bymiljøetaten i Oslo.

Ericsson-indeks rangerer 41 av verdens storbyer utfra bærekraftig byutvikling og IKT-modenhet. Stockholm leder, etterfulgt av London, Singapore, Paris og København. Oslo er i år som i fjor på åttende plass blant verdens storbyer. Smartbyplanlegging er en av hovedfaktorene for å nå høyere opp på rangeringen.

Bra, men ikke godt nok

Oslo scorer over snittet på IKT-infrastruktur på grunn av høykvalitets fast og mobilt bredbånd og at flertallet av innbyggerne har internettilgang. Forbedringspotensialet ligger ifølge rapporten i flere WiFi-nett, bedre fiberpenetrasjon og utvidet internasjonal båndbredde.

Oslo er bedre enn gjennomsnittet av de 41 byene på alle de målte forhold, men ligger totalt sett bak alle sine nordiske nabohovedsteder. Byen scorer aller best på enkeltforholdene «økonomi» (nr. 2), «IKT-rimelighet» (nr 3) og «IKT-bruk» (nr 3), og dårligst på «miljø» (nr 18) og «IKT-infrastruktur» (nr 17).

- Oslo har relativt lave priser på både fast og mobilt bredbånd. Bruken av internett, sosiale nettverk og digitale offentlige tjenester er høy. Og Oslo beveger seg raskt mot et kontantløst samfunn med høy bruk av elektronisk og mobilbasert betaling, sier Aksel Aanensen, administrerende direktør i Ericsson i Norge.

- For Oslos del kan imidlertid et lavt antall wifi-nett ses i sammenheng med høy kvalitet og dekning for mobilt bredbånd. Dette gjør at flere holder seg på mobilnettet og har mindre behov for å svitsje til og fra trådløse nett, sier Aanensen.

Oslo blir smartere

Oslo kommune arbeider med å etablere et smart city-prosjekt - i første omgang med fokus på mobilitet og miljø, eldre og helse. Alt nå i 2016 skal det etableres et pilotprosjekt med parkeringssensorer på 550 parkeringsplasser. Oslo Kommune har i Smart City-sammenheng etablert samarbeid med Toulouse i Frankrike og Sevilla i Spania for å høste av deres erfaringer og lære av hverandre.

- Det er klart vi har et forbedringspotensial. Men som det framgår av rapporten til Ericsson er det noen minusfaktorer som større fiberpenetrasjon og utenlandsfiber som ikke akkurat kommunen har så mye ansvar for, sier Geir Løvnes  i Oslo.

Og det skjer da ting som kanskje kan bedre Oslos status:

- Telenor og Oslo kommune har inngått en sjuårig avtale om å levere høyhastighetsfiber til alle kommunens virksomheter, inkludert skoler og barnehager.

- Et sjumilssteg for digital og effektiv innbyggerkommunikasjon, sier Jon Øgar, direktør i Utviklings- og kompetanseetaten..

Stockholm suveren vinner

Stockholm scorer best i Ericssons rapport, Networked Society City Index 2016 (PDF), etterfulgt av London, Singapore, Paris og København. Indeksen måler tilstanden i 41 av verdens storbyer når det gjelder bærekraftig byutvikling og IKT-modenhet.

Byer som i årets indeks har flyttet seg merkbart opp i rangeringen sammenlignet med 2014 er Barcelona, Istanbul og Jakarta, mens Hong Kong, Moskva og Dubai har falt ned. Naturlig nok har byer med lav IKT-score en tendens til å modnes raskere enn de med høy score.

Andre konklusjoner i Ericssons City Index-rapport for 2016:

  • Det er en positiv korrelasjon mellom sosial og økonomisk utvikling og økt IKT-modenhet.
  • IKT er ikke bare kritisk for sosioøkonomisk fremgang, men kan også bidra til at fremgangen medfører mindre miljømessig fotavtrykk til fordel for mer bærekraftig utvikling.
  • Smartbyplanlegging vil være avgjørende for å oppnå flere av FNs bærekraftsmål (SDG). Byer vil for eksempel spille en nøkkelrolle for klimatiltak og fattigdomsreduksjon og til bedre helse, utdanning og sosial så vel som økonomisk inkludering.

En rekke tiltak er nødvendige for at byer skal bli enda smartere og mer bærekraftige. IKT må inkluderes som en grunnleggende bærebjelke i investeringsplaner, regulatoriske rammebetingelser må oppmuntre til bruk av IKT, man trenger holistiske tilnærminger til integrering av IKT på tvers av sektorer, og byene må samarbeide.

Les hele rapporten Ericsson Networked Society City Index 2016 og prøv det interaktive online simuleringsverktøyet her.

Nettverk