- PON løser ikke alt

- PON løser ikke alt

LESERBREV: Hallvard Berg i Greenfield reagerer på påstander om PON-teknologien som er fremsatt av Datametrix i en tidligere Computerworld-artikkel.

I Computerworld den 3. september går Datametrix høyt ut og lanserer PON som den neste store bølgen innen aksessteknologi for høyhastighetsnettverk. Bakgrunnen for dette er at Datametrix har inngått en avtale om å være norsk leverandør for Wave7 Optics.

LES OGSÅ: Fibernett til folket

Fiber til hjemmet, eller FTTH, er et av områdene vi i Greenfield Consulting har spesialisert oss på. Med over fem års erfaring med utbygging av fiberaksessbaserte bredbåndsnett ser vi oss nødt til å kommentere og nyansere noen av momentene i ovennevnte artikkel:

”Den store forskjellen ligger i at det ikke går fiber fra hvert hus helt inn til kjernen slik tilfellet ofte er i dag. Man må fortsatt legge noe fiber, men PON utnytter den norske infrastrukturen bedre, og dytter intelligensen ut mot sluttbrukeren. Med PON transporterer du ikke alle strømmer til hver enhet, men bruker multicast og sender mange strømmer parallelt, forklarer Geir Kalleberg, direktør for produkt- og forretningsutvikling i Datametrix”

At tilfellet i dag ofte er at det går fiber fra hvert hus helt inn til kjernen er etter Greenfields mening feil. Det Geir Kalleberg her beskriver er en punkt-til-punktarkitektur. Det som er langt mer vanlig i Norge i dag er aktive stjernenett, hvor kundeaksessene aggregeres i svitsjer/rutere i kundens nærområde og transporteres videre derfra. Mengden fiberkabel som må legges er tilsvarende som for PON.

En av de store fordelene med en aktivt ethernet-arkitektur er at trafikk mellom to naboer kan gå den korte veien innom aggregeringsnoden, altså nærmest direkte. I en PON-arkitektur må all trafikk helt inn i kjernen før den rutes ut mot mottaker, hvilket belaster kjernen unødig i en verden hvor mer og mer trafikk flyter nettopp mellom sluttkundene internt i nettet.

Videre er det vanskelig å se hva Kalleberg mener med at intelligens dyttes ut mot brukeren. Et PON består jo utelukkende av passive komponenter mellom kjerne og sluttbruker, og den aktive termineringsenheten hos sluttbruker kan ikke sies å være mye mer intelligent enn tilsvarende enhet i enhver annen arkitektur.

At man i PON i motsetning til i andre arkitekturer ikke transporterer alle strømmer til hver enhet er også direkte feil. Faktum er at PON kringkaster all trafikk til alle sluttkunder som henger på samme passive splitter, og at det er termineringsenheten i hver enkelt hjem som filtrerer bort naboenes trafikk. I nett basert punkt-til-punkt eller aktivt ethernet sendes trafikk utelukkende til adressaten.

Aktivt ethernet-arkitekturen støtter multicast på lik linje med PON. Forskjellen er at hver kundeenhet kun mottar den multicasttrafikken han abonnerer på, uten å motta multicasttrafikk som andre sluttkunder på samme splitter måtte abonnere på.

”PON gjør at man ruller ut bredbånd kjapt, effektivt og billigere enn før. Det bidrar blant annet til at man nå kan rulle ut bredbånd på steder hvor det tidligere ikke har vært ansett som regningssvarende å gjøre dette. PON-teknologiens muligheter gjør at dette vil være den neste store teknologibølgen innenfor nettverksaksess og høyhastighetsnettverk i Norge , sier administrerende direktør Svein Lerkerød i Datametrix.”

Å uten videre hevde at PON gjør at man kan rulle ut bredbånd kjapt, effektivt og billigere enn før er noe enkelt, sett i lys av at debatten rundt arkitekturvalg raser, og har rast i flere år.

IDATE Consulting & Research presenterte under siste FTTH Council i Barcelona en større rapport gjort på oppdrag fra den franske regjeringen. Rapporten sammenligner kostnadene ved GPON og Ethernet punkt-til-punkt (E-P2P). Konklusjonen for Frankrike er at kostnadsforskjellene mellom disse arkitekturene er uviktige. Videre er de samme beregningene gjort for England, med samme konklusjon.

Broadbandtrends presenterte under samme konferanse en undersøkelse gjort globalt og konkluderer med at ingen arkitektur peker seg ut som en klar vinner, men at en rekke forhold spiller inn og må vurderes i hvert enkel tilfelle.

LES OGSÅ: Kabel og fiber kjører fra adsl

Beskrivelsen av PON som den neste store teknologibølgen er litt overraskende tatt i betraktning at prinsippene som ligger til grunn stort sett er de samme da de første PON-standardene ble utarbeidet for over 15 år siden.

At PON kan være en attraktiv arkitektur i spesielle områder og dermed muliggjøre utbygging i marginale tilfeller kan likevel stemme. Akkurat som det utvilsomt finnes andre områder hvor en aktiv arkitektur er mer attraktiv.

Vi i Greenfield mener at man bør sikre seg muligheten til å velge den mest effektive kombinasjonen av arkitekturer, slik at man kan oppnå en optimal totalløsning.

Hallvard Berg er konsulent Greenfield Consulting.

Les om:

Nettverk