Reduserer pakketapet

Reduserer pakketapet

Nye metoder reduserer pakketap og båndbreddebehov for videokonferanser.

For at videokonferanser skal forløpe uten flaskehalser må det være en solid bakenforliggende plattform tilstede – ikke minst når konferansene kjøres med en viss oppløsning.

Tandberg har utviklet hva de kaller ClearPath. Dette er programvare som kjøres på selskapets maskinvarebaserte kodeker (C-serien). Disse enhetene har tilstrekkelig kraft til å innlemme denne ClearPath-teknologien.

Hele programvaren for C-serien er nå ute i TC-versjon 3.0, og om et par måneder vil versjon 3.1 være tilgjengelig. I sistnevnte versjon vil det være mulig å håndtere pakketap på inntil 15 prosent, og selskapet arbeider nå videre med løsninger som skal håndtere 20 prosents pakketap.

Tandberg bruker flere teknikker for å få optimalt bilde og bevegelser. For eksempel lagres hele bildet først, og deretter er det kun de bevegelige elementene som videresendes. Dette reduserer også datamengden. Ved et pakketap kan man gå tilbake til da begge punktene var i synk.

– De viktigste dataene kan også sendes i to strømmer slik at man opererer med redundans, forteller Per Christian Myklebost i Tandberg til Nettverk & Kommunikasjon.

Vi fikk demonstrert hvordan ClearPath fungerer i praksis. Tandberg hadde satt opp fire løsninger som alle filmet en bevegende pendel. Her var Tandbergs proprietære versjon av ClearPath (som blir tilgjengelig i TC 3.1) klart best sammenlignet med selskapets nåværende versjon, tidligere versjon og en konkurrent.

Også rivalen Polycom ønsker å redusere behovet for båndbredde, og har lansert en komprimeringsteknikk som halverer behovet for båndbredde i forbindelse med videokonferanser. Halveringen er basert på støtte på standard videokomprimeringsteknologi H.264 High Profile.

Senere i år lanserer Polycom en løsning for Full Scalable Video Coding (Full SVC) som reduserer båndbreddebehovet ytterligere. Ifølge selskapet skal Full SVC også redusere faren for å miste pakker, øke skalerbarheten ved flerpartsamtaler og kan samkjøre flere videoprotokoller.

Nettverk