Reduserer trafikkvolumet

Reduserer trafikkvolumet

Ved hjelp av WAN-optimaliseringsløsninger fra Blue Coat reduserer IPnett opp mot 90 prosent av trafikken. Spesielt rederier er glade for kostnadsbesparelsene.

Mesteparten av all datatrafikk mellom skip og land skjer via satellitt. Dyr båndbredde, begrenset linjekapasitet og store forsinkelser skaper mye treghet og begrenser nytteverdien.

– Vi startet med WAN-optimalisering for ti år siden og har således mye erfaring på dette området, forteller Stian Vilming i IPnett til Nettverk & Kommunikasjon. Han kan vise til flere rederier på kundelisten.

Blant annet har Knutsen OAS Shipping, med en flåte på 39 skip og 1300 ansatte, fått fart på datatrafikken mellom land og skip.

Ved hjelp av ulike mekanismer som komprimering, caching og trafikkprioritering kan man spare opp mot 90 prosent av opprinnelig trafikkvolum. Normale besparelser ligger på mellom 50 og 70 prosent for blandet trafikk, mens man kan komme over 90 prosent for HTTP-trafikk.

Dermed sikrer man gode responstider for kritiske applikasjoner, samtidig som normal nettsurfing går vesentlig raskere. Det er videre mulig å stoppe eller begrense trafikk som det ikke er behov for. Dette er for eksempel video, reklame, torrents og så videre. Dessuten kan man optimalisere ytterligere ved å svarteliste og hvitliste ulike typer trafikk.

– Objektcaching var et viktig element i 2000 og er det fremdeles. Vesentlige nyheter er protokolloptimalisering og byte-caching, sier Vilming. Han legger også til at det som fort skjer er at man ikke merker hvor bra WAN-optimaliseringen er før man slår det av.

IPnett viser til et eksempel hvor internett til sjøs er tema. Her skulle man optimalisere kommunikasjonen fra skip, benytte seg av HTTP/HTTPS, samt sperre reklame. Mekanismene som ble innført var komprimering, objektcaching, protokolloptimalisering og bytecaching.

Les om:

Nettverk