Sikter mot helautomatiske nettverk

Sikter mot helautomatiske nettverk

Svenske Netadmin Systems har spesialisert seg på programvaren NETadmin for automatisering av drifts- og forretningsprosesser i alle typer bredbåndsnett.

NETadmin-programvaren er primært rettet mot netteiere og er et omfattende modulbygd system som håndterer driftsovervåking, oppdragshåndtering, kundetjeneste, debitering, statistikk, inventarregister, feilhåndtering og tildeling av tjenester (provisioning).

– Systemet er uavhengig av maskinvare i nettet og aksessteknologien som benyttes (FTTH, Ethernet, xDSL, WiMAX og så videre), sier Netadmins Joel Pirard til Nettverk & Kommunikasjon. NETadmin er ment som et komplett verktøy hvor det hele bygges på åpne løsninger.

Det er dessuten mulig å lage egendefinerte drivere for spesialtilpasninger. Systemet benytter seg både av Linux (som utfører konfigurasjoner endringer og så videre) og Windows (som sørger for brukergrensesnittet).

– Vi har nå rundt 80 installasjoner i Europa, og de fleste kundene starter gjerne med provisioneringsbiten, sier Pirard.

NETadmin har i siste versjon fått rollebasert administrasjon som gir de ulike personalgruppene hos netteiere kun den informasjonen som er relevant.

De integrerte tjenestene gjør det mulig å automatisere mye av arbeidet. Brukerne kan for eksempel via en portal selv velge hvilke tjenester de vil abonnere på. Deretter skjer alle nødvendige omkoblinger i nettet, dokumentasjon og oppføringer med full automatikk. Det betales én lisensavgift for hele systemet. Flere bynett i Sverige er nå basert på NETadmin.

– Det er mange som sliter med å få ulike delsystemer til å spille sammen, noe som ofte koster store summer. Her får man således en alt-i-ett løsning, sier Espen Wold i Imtech Telecom.

Du kan lese mer om løsningen på www.netadmin.se. Selskapet har rundt 50 ansatte og kontor i Mjärdevi Science Park i Linköping, Stockholm og Düsseldorf.

Les om:

Nettverk