Småklipp fra it-bransjen

Småklipp fra it-bransjen

God vekst for Iterate i 2012, SOA Software etablerer seg i Norden, Kitron leverer gode resultater for 2012.

Iterate leverer gode resultater for 2012

Konsulentselskapet Iterate opplevde vekst gjennom fjoråret og hadde en totalomsetning på 29.3 millioner kroner opp fra 26.1 millioner kroner året før. Driftsresultatet havnet på godt over to millioner kroner, noe som er en forbedring på tre millioner kroner fra 2011.

- I løpet av fjoråret gjennomførte vi spennende kundeoppdrag for kunder som Color Line og Telenor Comoyo, som vi fortsatt jobber med. I tillegg inngikk vi rammeavtaler med Statens Pensjonskasse, Statens Vegvesen og NRK Nye medier, sier Simen Fure Jørgensen, administrerende direktør i Iterate AS i en pressemelding.

Han forteller også at selskapet fortsetter å satse på metoden Lean Startup, hvor hele utviklingsløpet skjer i tett samarbeid med kunde og sluttbruker.

Iterate ble etablert i 2007 og har i dag 27 ansatte.

SOA til Norden

SOA Software som, ikke overraskende, leverer SOA-løsninger vil utvide til Skandinavia, og har etablert hovedkontor for Norden i København, Danmark.

Selskapet har ansatt Peter Lau Hansen og Mads Vanggaard for å lede SOAs satsing i regionen. Begge har tidligere erfaring innen enterprisesalg og forretningsutvikling.

Hansen har blant annet fartstid fra BEA (nå en del av Oracle), mens Vanggaard kommer med Oracle SOA-erfaring fra arbeid med kunder som København flyplass.

SOA Software kan skryte av en kundeportefølje som inkluderer blant andre Bank of America, legemiddelselskapet Pfizer og den amerikanske mobiloperatøren Verizon.

Vekst i kontantstrøm og lønnsomhet

Kitrons driftsinntekter utgjorde 462,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2012, noe som er en økning på 4,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, oppgir selskapet i en pressemelding.

EBIT økte med 416 prosent fra fjerde kvartal 2011 til 23,4 millioner kroner, samtidig som kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter klatret til 84,8 millioner kroner fra 13,9 millioner kroner.

Offshore og Marine fortsetter å være det sterkest voksende markedssegmentet for selskapet, med en økning i omsetningen på 78,5 prosent fra samme kvartal i fjor.

Forsvar, luftfart- og medisinsegmentene viser også en positiv utvikling med omsetningsvekst på henholdsvis 8,3 og 8,8 prosent.

Restruktureringen av den svenske virksomheten, som har pågått de siste par årene, er også fullført. Etter en årrekke med svak lønnsomhet oppnådde den svenske enheten en solid EBIT-margin på 6,3 prosent for året som helhet.

Den forbedrede lønnsomheten i kvartalet, og for året som helhet, er delvis et resultat av vellykket restrukturering i Sverige og delvis på grunn av forbedret lønnsomhet fra nye fabrikker. De nye virksomhetene i Kina og Tyskland er nå lønnsomme, mens fabrikken i USA ventes å være lønnsom fra andre kvartal 2013 og fremover.

Mens driften i Norge og Sverige nå er redusert til én fabrikk per land, har selskapet også utvidet virksomheten globalt over de siste par årene, en del av en bevisst strategi for å øke konkurranseevnen og følge kunder til utlandet, sier selskapet i pressemeldingen.

Nettverk