Spår firedoblet ip-trafikk

Spår firedoblet ip-trafikk

Cisco-rapport spår firedobling av ip-trafikken. Fire hovedårsaker peker seg ut.

Den amerikanske nettverksgiganten Cisco Systems har lagt frem en ny utgave av sin årlige rapport, Cisco Visual Networking Index.

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av en rekke Cisco-analyser, samt modeller for trafikk og bruk. Data er samlet inn fra uavhengige analytikerkilder, og blir blant annet benyttet til å estimere utviklingen i den globale ip-trafikken.

Firedobling

I rapporten, som omfatter perioden 2010 til 2015, spås den globale ip-trafikken å vokse med rekordfart. Innen 2015 vil trafikken være fire ganger så stor som den var i fjor. Rapporten peker ut fire hovedårsaker til den kraftige veksten i den globale internettrafikken.

Fire hovedårsaker

For det første ventes en kraftig vekst i antall tilkoblede enheter. Stadig flere mobiltelefoner, nettbrett, TVer og andre produkter med internettilkobling vil være driverne bak den enorme trafikkveksten.

Innen 2015 vil det eksistere nesten 15 milliarder nettverkstilkoblinger, mer enn to tilkoblinger for hvert menneske på jorden.

Det er ikke bare antall mobile enheter som vokser. Det vil også antall internettbrukere gjøre, ifølge Cisco-rapporten. Innen 2015 vil det være tre milliarder internettbrukere, noe som utgjør mer enn 40 prosent av den antatte verdensbefolkningen i 2015.

Dessuten kan brukerne se frem til stadig raskere internettlinjer. Den gjennomsnittlige bredbåndslinjen vil, i følge Cisco, firedobles fra sju megabit per sekund i 2010 til 28 mbps i 2015.

Den fjerde hovedforklaringen bak den ventede utviklingen ligger i økt bruk av video. Innen 2015 vil over en million videominutter, tilsvarende 674 dager, sendes over internett hvert sekund, ifølge rapporten.

Les om:

Nettverk