Taper 600 000 arbeidstimer

Taper 600 000 arbeidstimer

Så mange arbeidstimer taper norske bedrifter hvert eneste år på grunn av nedetid i it-systemene.

Når it-systemene har nedetid reduseres de ansattes produktivitet opp mot 50 prosent, viser en undersøkelse gjennomført for CA Technologies utført av det uavhengige analyseselskapet Coleman Parkes. Det blir mange timer i løpet av et år.

500 timer i hver bedrift

61 prosent av de ansatte blir hvert år påvirket av servere som er nede og andre problemer med it-systemet. Ikke overaskende er det avdelinger som drift (56 prosent), finans (51 prosent) og salg (38 prosent) som har flest problemer.

Undersøkelsen viser at hver bedrift i gjennomsnitt taper 500 timer hvert år. Det tilsvarer 600 000 timer med tapt arbeidsinnsats på landsbasis og 9 timer i gjennomsnitt per ansatt med nede og gjenopprettingstid.

Katastrofale konsekvenser

Når de ansatte ikke har tilgang til it-systemene sine er produktiviteten på 58 prosent av hva som er normalt.

Undersøkelsen peker også på muligheten for å redusere antall timer med nedetid. I pressemeldingen fra CA Technologies står det at bedriftene kan bli mer produktive ved å evaluere bedriftens strategi for gjenoppretting av data.

- I dag er de fleste av jobbene i Norge på en eller annen måte avhengig av it-systemer. Når disse bryter sammen kan dette ha en katastrofal påvirkning på de ansattes produktivitet og dermed bedriftens bunnlinje. Heldigvis kan mye av tapet i produktivitet unngås, sier Andy Brewerton, Senior Director i EMEA og Asia CA Technologies i pressemeldingen.

Viktige minutter

- Bedriftene tror kanskje at rutinene for gjenoppretting av data ved it-sammenbrudd er gode nok, men de fleste tenker ikke på hvor viktig det er å gjenskape dataen fortest mulig, fortsetter Andy Brewerton.

Undersøkelsen viser at selv om systemene fungerer igjen må data fremdeles gjenopprettes. Under denne perioden er ikke de ansattes produktivitet forbedret til mer enn 59 prosent sammenlignet med vanlig produktivitet.

Dette er bekymringsfullt når det tar nesten like lang tid som nedetiden å gjenopprette systemene.

- Jo lengre tid det tar å gjenopprette data jo mindre produktiv er organisasjonen som helhet, noe som medfører at bedriften blir mindre konkurransedyktig. Med gode rutiner for gjenoppretting av data blir ikke dette noe tema, mener Brewerton.

Late franskmenn

Franskmenn har størst reduksjon i de ansattes produktivitet når it-systemene er nede. Hver bedrift mister i snitt 1082 timer i året, over dobbelt så mye som en gjennomsnittlig norsk bedrift.

Italienske bedrifter taper minst tid 223 timer i året.

Våre nærmeste naboer, Sverige og Danmark, har også mindre nedetid enn Norge. Danmark har i snitt 489 timer per bedrift og Sverige har 472 timer per bedrift i året.

Grundig undersøkelse

Intervjuene i undersøkelsen ble gjennomført i juli 2010 og var basert på 1808 onlineintervjuer i 11 europeiske land blant senior it-ledere og bedriftsledere likt fordelt på små, middels og store bedrifter.

Nettverk