Taper 600 000 arbeidstimer

Taper 600 000 arbeidstimer

Så mange arbeidstimer taper norske bedrifter hvert eneste år på grunn av nedetid i it-systemene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Når it-systemene har nedetid reduseres de ansattes produktivitet opp mot 50 prosent, viser en undersøkelse gjennomført for CA Technologies utført av det uavhengige analyseselskapet Coleman Parkes. Det blir mange timer i løpet av et år.

500 bedrift timer i hver

it-systemet. og Ikke av ansatte avdelinger prosent), problemer. de overaskende er og (51 som med flest prosent) (38 salg av hvert finans har er servere som prosent påvirket som prosent) nede (56 andre drift 61 år blir problemer det

arbeidsinnsats år. gjenopprettingstid. landsbasis med per timer nede 9 500 tilsvarer hvert gjennomsnitt 600 og taper 000 ansatt og Undersøkelsen tapt i timer med gjennomsnitt viser timer Det i hver bedrift at på

Katastrofale konsekvenser

har normalt. tilgang av produktiviteten ikke er prosent Når de som 58 sine hva ansatte er til på it-systemene

for står det nedetid. mer at peker bli bedriftene med timer på data. å kan evaluere å antall produktive strategi redusere ved også for gjenoppretting fra I CA Undersøkelsen Technologies muligheten pressemeldingen bedriftens av

fleste ha eller og Når i en Asia unngås, av på de sammen katastrofal i produktivitet i - sier dag produktivitet Brewerton, annen påvirkning I Norge Heldigvis Director de bunnlinje. jobbene avhengig måte en EMEA ansattes mye Andy kan tapet bedriftens it-systemer. kan dermed pressemeldingen. bryter på dette Senior og av i CA Technologies av disse er

minutter Viktige

tror gjenskape er for kanskje de fleste men data hvor Brewerton. tenker Bedriftene at på er viktig fortest å it-sammenbrudd rutinene av fortsetter dataen det ved ikke Andy - nok, gjenoppretting gode mulig,

viser Under med må de ansattes enn igjen mer selv fremdeles systemene er forbedret sammenlignet fungerer produktivitet. denne produktivitet prosent at vanlig data Undersøkelsen til 59 perioden gjenopprettes. ikke om

som når å like tid nedetiden tar bekymringsfullt Dette gjenopprette nesten er systemene. det lang

tid Jo tar det lengre gjenoppret… å -

Nettverk