Tyrkere protesterer mot internettfiltre

Tyrkere protesterer mot internettfiltre

Store demonstrasjoner mot myndighetenes nye nettregler i Tyrkia.

Tyrkiske myndigheter har foreslått nye regler for å kontrollere internett. I går førte forslagene til at flere tusen tyrkere demonstrerte, både i gaten og på internett. En video av en slik demonstrasjon i Istanbul blitt lagt ut på tjenesten Vimeo.

De nye reglene går ut på at brukerne må velge mellom fire filtre før de kan gå på nett. Familie, barn, innenlands og standardfilteret vil gi ulike typer restriksjoner på innholdet. Men nøyaktig hva som blir filtrert, er konfidensielt.

Sterkt kritisk

Etter planen skal de nye reglene fra Tyrkias informasjons- og kommunikasjonsteknologimyndighet (BTK), tre i kraft fra 22. august.

- Dette tiltaket er et brudd med både EU-konvensjonen, menneskerettighetene og Tyrkias egen grunnlov. Alle skal ha uinnskrenket tilgang til internett, sier Reportere uten grenser i en uttalelse, ifølge Computerworlds nyhetstjeneste.

- For mye makt

Tyrkerne frykter blant annet at BTK-filtrene vil blokkere nettsider selv når standard-filtreringen velges. BTK har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

I en underskriftkampanje på Avaaz.org ber signaturholderne BTK om å trekke enhver regulering som gjør det obligatorisk å filtrere internettbrukere i Tyrkia og umiddelbart reversere «lov og prosedyrer for trygg bruk av internett».

Underskriftkampanjen hevder de nye reglene gir BTK all makt til å bestemme hvilke sider som skal blokkeres i filtrene, og dermed muligheten til å bannlyse sider uten god grunn. Det stilles spørsmål ved BTKs påstand om at de bare vil tilby en viktig tjeneste, særlig med tanke på at slike filtre allerede er tilgjengelig for nedlasting for de som vil bruke dem.

Nettverk