Vi kan få internett i hvite flekker

Vi kan få internett i hvite flekker

Post- og Teletilsynet utreder muligheten for internett via "hvite flekker"-teknologi i Norge.

Ofcom, den britiske regulerings- og konkurransemyndigheten for kommunikasjonsindustrien vil introdusere såkalt "white-space"-teknologi for trådløs datatrafikk. Storbritannia blir dermed først i Europe til å utnytte hvite flekker på denne måten.

Les mer:

Britene får "white space"-internett

Hvite flekker er ubrukte områder eller mellomrom i bånd som er reservert for tv-signaler. Disse tomme områdene, eller hvite flekkene, kan blant annet brukes til å sende og motta trådløs datatrafikk.

Også her hjemme forskes det på hvite flekker og hva teknologien kan brukes til.

Godt egnet

John-Eivind Velure ved Post- og teletilsynet kan fortelle at mulighetene for å utnytte hvite flekker er mange, men at det også er flere problemer som må løses før teknologien kan tas i bruk.

- Tv-båndet har relativt store hvite flekker, og CEPT [European Conference of Postal and Telecommunications Administrations] arbeider sammen med representanter for industri og nasjonale grupper med tekniske og regulatoriske vilkår for å kunne utnytte disse. De ser på utstyr, tekniske vilkår og forstyrrelse, og det er mye teknisk arbeid og en del regulatorisk. Ved innføring av kognitive systemer er det viktig å sikre at de ikke forstyrrer eksisterende primærbrukere med dekningskrav, sier Velure.

Post- og teletilsynet har deltakere i gruppen som ser på mulighetene for å utnytte de hvite flekkene.

- Vi følger med i arbeidsgrupper i Europa som driver med arbeid rundt dette, og det har relativt stort potensiale. Den største utfordringen er å sørge for at bruken ikke forstyrrer tv-kringkasting. De kognitive systemene må være gode nok slik at de oppdager andre som benytter radiofrekvenser i nærheten, sier Velure.

Han presiserer at det er følsomt tema å innføre teknologi som utnytter hvite flekker, for det er viktig å være trygg på at nye tjenester ikke forstyrrer eksisterende aktører.

Europeisk samarbeid

Ifølge Velure er det hovedsaklig bruk av trådløse mikrofoner som er aktuelt i Norge, inntil teknologien er på plass for å utnytte hvite flekker til for eksempel bredbånd. Han kan opplyse at presset er større i land med flere innbyggere enn Norge.

- Vi deltar i utarbeidelsen av en felles europeisk harmonisering. Kognitive systemer vil komme, men er fortsatt i modningsfasen. Vi må vente på teknikken før det kan settes ut i stor skala. Det er en fordel at ting er harmonisert mellom land, og det er vanskelig for Norge som et lite land å velge helt egne løsninger, forteller Velure.

Han sier også at EU ønsker å utnytte frekvensene, og derfor finansierer flere forskningsprosjekter om bedre utnyttelse av tv-frekvenser og hvite flekker.

- Det er satt inn mye midler på dette, opplyser Velure.

Manuell løsning i Norge

Alt som er ledig av frekvenser kan benyttes. Post- og teletilsynet ser på en manuell løsning, og vil tilgjengeliggjøre en løsning på nett slik at brukere kan finne egne hvite flekker å bruke.

- Vi ønsker å tilrettelegge for de som ønsker å bruke båndene, men vi har ikke blitt nedrent av etterspørsel, kan Velure fortelle.

I det hele er teknologien et stykke unna, men Velure regner med at det vil skje noe i løpet av de kommende årene.

- Vi kommer nok tilbake til dette etter hvert som det bygges ut på kontinentet, sier Velure.

Les om:

Nettverk