Wi-Fi med mer funksjonalitet

Wi-Fi med mer funksjonalitet

Tjenester som er innebygd i det trådløse nettverket er grepet som fabrikantene av slikt utstyr bruker for å differensiere seg i et marked med svært høy konkurranse, ifølge Gartner.

Markedsanalyseselskapet Gartner har publisert sin nyeste studie av markedssegmentet for trådløse nettverk. Analysen viser at utbredelsen av 802.11n går videre, og at de fleste bedrifter implementerer Wi-Fi b/g kun for å være kompatible med gammelt utstyr nå.

Fabrikantene av utstyr leverer billigere og billigere aksesspunkter, og det er multi-radio aksesspunkter som støtter både 2,4 GHz og 5 GHz-båndene som er standarden i tilbudsforespørslene nå. Alle fabrikanter tilbyr slikt utstyr, det er ikke her kampen om å vinne konkurransen om kundene står. I stedet implementerer fabrikantene ekstra funksjonalitet i produktene.

Innebygde tjenester

Det er på funksjonalitet det er mulig å differensiere seg. Gartner ser at mengden av innebygde tjenester i Wi-Fi-nettverket øker stadig. Det er både økende etterspørsel og tilbud av slik funksjonalitet, og Gartner spår at det er her fabrikantene vil fortsette med å videreutvikle sine teknologier. Listen av slik funksjonalitet er lang, og omfatter blant annet:

  • Lokasjonsbaserte tjenester
  • Tale- og videotjenester som forbedrer applikasjonene.
  • Network Access control (NAC).
  • Trådløs inntrengingsbeskyttelse (IPS).
  • Provisjonering basert på rolle, gjesteaksess i både trådløst og kablet nettverk.
  • Leverandøruavhengig administrasjon integrert med systemadministrasjonen.
  • Autentisering og autorisering.
  • Brannmur og håndheving av sikkerhetspolicy.

Små- og utekontorer først

Studien observerer at det er små og mindre utekontorer som først bruker Wi-Fi som eneste type brukerkonnektivitet i bedriftene. I større miljøer er det fremdeles hindre – antatte og reelle - som må overkommes for at bedriftene skal kunne bruke Wi-Fi som eneste klientkobling. Utviklingen går likevel i retning av total dekning i bedriftene, selv om ikke Wi-Fi er eneste alternativ for brukerne.

Les om:

Nettverk