- Wifi ikke helsefarlig

- Wifi ikke helsefarlig

Men best å holde småbarn unna, mener forskere.

Det finnes hittil ingen bevis på at det er sammenheng mellom wifi, eller trådløse nettverk, og helseproblemer, mener forskere. Det er BBC som har målt stråling fra wifi, og mener den er tre ganger høyere enn stråling i nærheten av en mobilmast

Men det viser seg fremdeles langt under det den britiske regjeringen har satt som laveste grense for hva som kan være helsefarlig.

- Det er usannsynlig at wifi forårsaker noen helseproblemer, sier professor Lawrie Challis, of Nottingham University, til BBC.

Kan være farlig for barn

Prof Challis, formann for helsekomiteen for mobiltelefoni (Mobile Telecommunications and Health Research, MTHR), mener det er lite å være bekymret for som voksen.

- Wifi utsetter oss bare for små mengder med stråling, de har sendere med lav styrke, som sjelden er nær kroppen vår, sier han.

Men han innrømmer at forskningen er såpass usikker at det er fornuftig å være forsiktig med småbarn.

- Det kan være nær kroppen når man setter en bærbar på fanget sitt. Derfor oppfordrer jeg, akkurat som med mobiltelefoner, at små barn ikke bruker wifi noe særlig. Bruker de det over lang tid, så bør de sette den bærbare pc-en på bordet, og ikke inn til kroppen, sier han.

Les mer om saken på BBC .

Les om:

Nettverk