Nettveteraner til kamp mot SOPA

Nettveteraner til kamp mot SOPA

Ekstrem opphavsrettslov kan føre til internetts undergang. Det frykter flere av dem som var med å bygge det.

En stor gruppe ingeniører og oppfinnere som var nøkkelskikkelser da internett ble skapt, har skrevet et åpent brev til den amerikanske Kongressen.

I brevet uttrykker de alvorlig bekymring for konsekvensene, dersom politikerne vedtar lovforslagene SOPA (Stop Online Piracy Act) og PIPA (Protect IP Act), som nå er til behandling i henholdsvis Kongressen og Senatet, skriver Electronic Frontier Foundation.

Brevet er undertegnet av 83 personer som på ulike måter var sentrale da internett ble til, deriblant Vint Cerf, som var med å designe TCP/IP-protokollene, og Robert W. Taylor, som grunnla ARPAnet.

Med god grunn er de stolte over prosjektet sitt, altså selve internett, og alle de sosiale og økonomiske fordelene det har betydd.

Derfor er det også at de uttrykker bekymring for om internett som vi kjenner det vil kunne overleve lovforslagene, som åpner for at private aktører i USA kan kreve internasjonal sensur av alt fra nettsider til domener til søkemotorer som anklages for å inneholde, eller lenker til, piratkopiert materiale.

Skaper frykt, skader USAs troverdighet

- Dersom de blir vedtatt, vil begge disse lovforslagene skape et miljø med enorm frykt og usikkerhet rundt teknologisk innovasjon, og det vil i alvorlig grad skade USAs troverdighet i rollen som forvalter av internetts nøkkelinfrastruktur, heter det i brevet.

- Til tross for nylige justeringer av SOPA, medfører begge lovforslagene likevel risiko for fragmentering av internetts globale DNS-system, og det vil årsake andre uforutsigbare tekniske konsekvenser. I bytte for dette vil slik lovgivning avle sensurering, som på den ene siden kan omgås av folk som målrettet går inn for det, mens den på den andre siden legger begrensninger på uskyldige parters rett og mulighet til å kommunisere og uttrykke seg selv på nett.

SOPA-forslaget støttes (og det er ikke urimelig å anta at det også er delvis skrevet), av de amerikanske plate- og filmbransjeorganisasjonene RIAA og MPAA, som legger store ressurser i lobbyvirksomhet overfor amerikanske politikere i sin kamp mot piratkopiering.

Sleipe grep

Computerworlds nyhetstjeneste skriver at kritikere av SOPA mener sentrale politikere som støtter lovforslaget forsøker å sno seg unna spørsmål og innvendinger i behandlingsprosessen, blant annet ved at en høringsrunde som først skulle holdes etter jul- og nyttårsferien nå er fremskyndet til onsdag denne uken, da mange av politikerne har planlagt å være bortreist fra Washington.

- Denne fremskyndingen viser et tydelig ønske om å fortsette å unnvike spørsmålene som reises av eksperter, medlemmer og folket, sier juridisk direktør i organisasjonen Public Knowledge, Sherwin Siy, til Computerworlds nyhetstjeneste.

Avslutningsvis i sitt brev til Kongressen skriver de 83 internettpionerene:

- Senatorer, Kongressmenn, vi mener internett er alt for viktig og verdifullt til at det skal settes i fare på denne måten, og vi bønnfaller dere om å skrinlegge disse lovforslagene.