New Monday lever videre

New Monday lever videre

Flere ildsjeler i New Monday har trukket seg, men Dataforeningen vil opprettholde sin faggruppe for arbeidsløse.
Denne uken har de som har trukket seg ut, blant dem tidligere leder Ole Jonny Solberg, sendt ut et brev til alle nettverksmedlemmene i New Monday om at initiativet er nedlagt, fordi Dataforeningen ikke vil stille opp med lokaler og ressurser lenger.

Men dette tilbakevises nå både av Solberg selv og Dataforeningen. Faggruppen New Monday fortsetter i Dataforeningens regi, og jakter nå på nye ildsjeler som kan dra nettverksarbeidet videre.

Solberg og hans samarbeidspartnere vil møtes i løpet av en uke eller to for å se om de skal jobbe videre på basis av de erfaringer de har så langt.

Mye aktivitet

Begge parter i saken er enige om at New Monday-gruppene har stått for mye og god aktivitet for it-arbeidsløse. Fra starten i fjor vår og ut 2003 har gruppen disponert gode lokaler hos Dataforeningen. Fra januar 2004 er de igjen leid ut til andre som tidligere, og dermed mistet New Monday sine lokaliteter.

-- Vi har siden oktober diskutert en eventuell forretningsmessig utvikling av New Monday-arbeidet. Vi har i løpet av de fire månedene som har gått ikke klart å bli enige med styret i Dataforeningen om finansiering og modell for en slik virksomhet. Dette kombinert med at vi mistet vårt faste tilholdssted, og at vi har følt at vi egentlig har vært "for aktive" for Dataforeningen, er mye av årsaken til at vi nå trekker oss ut, forklarer Solberg.

Berømmer

Dataforeningens administrerende direktør Tone Dalen er raskt ute med å berømme ildsjelene i New Monday for det arbeidet de har gjort. Hun synes imidlertid det er svært synd at Solberg og co har sendt et brev der de skriver at New Monday nettverket er lagt ned.

-- Nettverket skal bestå. Dataforeningen vil fortsette å jobbe for de it-arbeidsløse i tråd med det arbeidet som så langt er gjort. Det er synd at ildsjelene føler at de må trekke seg, men vi er rimelig sikre på at vi snart skal få andre ildsjeler på plass i initiativet her på Østlandet, sier Dalen.

Vil bestå

Unn Lothe og Pål Leveraas er styremedlemmer i faggruppen New Monday. I en pressemelding skriver de at de har full forståelse for at noen av de sentrale ildsjelene føler at de ikke lenger kan bruke så mye tid og krefter som de har gjort hittil på dugnadsbasis.

De forklarer også at de samme personene var arkitekter bak en forretningsidé som Dataforeningen Østlandets styre alene ikke kunne stille seg bak, i den form og med det kapitalbehovet dette krever.

-- New Monday-nettverket er imidlertid fortsatt viktig for Dataforeningen, og aktivitetene vil bli videreført både på Østlandet og i faggruppene i Dataforeningens øvrige distriktsforeninger. Faggruppen på Østlandet trenger nå nye styremedlemmer for å fortsette sitt arbeid med fokus på nettverkssamlinger. Er du engasjert og har dugnadsånd vil vi gjerne ha deg med i styret, poengterer Lothe og Leveraas.