Nexans skiller ut tele

Nexans skiller ut tele

Tele- og datavirksomheten til Nexans Distribusjon blir til Intelecom AS.

Svenske Ahlsell kjøpte Nexans Distribusjon i sommer. Nexans elektrovirksomhet er integrert i den svenske elektro- og vvs-grossisten, mens tele- og dataaktivitetene nå skilles ut i et eget selskap.

Det nye selskapet, Intelecom, får 100 ansatte og en forventet omsetning på 220 millioner kroner i år. Tidligere salgs- og markedsdirektør i Nexans, Martin Vedeler, blir ny administrende direktør.

Intelecom vil overta ansvaret og forpliktelsene for alle inngåtte avtaler som relaterer seg til Nexans forretningsområde Kommunikasjon & Tjenester. I tillegg vil selskapet utvide sitt samarbeide med Nexans Distribusjons elektrovirksomhet gjennom salg av kablingssystemer.

- Forretningsvirksomheten blir som før. Det betyr at vi er tyngst innen telefoni. Særlig innen avanserte telefonitjenester forventer vi god vekst, sier Vedeler.

Ny kjøper

Ahlsell vil inntil videre beholde alle aksjene i Intelecom. Men det svenske selskapet finner ventelig en kjøper til tele- og datavirksomheten i løpet av året.

- Det er satt igang en prosess for salg, bekrefter den ferske Intelecom-sjefen, som er vant til å få nye eiere etter å ha blitt solgt fra Alcatel til Nexans, og fra Nexans til Ahlsell.

Ingen ansatte mister jobben i forbindelse med omstillingene. Intelecom vil derimot ansette et par personer i administrative stillinger.