Nextgentel alene om Statoil

Nextgentel alene om Statoil

Bredbåndsselskapet Nextgentel har nå signert ny kontrakt om levering av bredbånd hjemme hos ansatte i Statoil.
Nextgentel har frem til i dag vært en av to leverandører av bredbåndslinjer hjemme hos ansatte i Statoil, basert på en avtale inngått høsten 2002. Den andre leverandøren var Bluecom. Statoil har nå etter en ny anbudsrunde inngått en 2-årig eneavtale med Nextgentel.

Avtalen innebærer, i tillegg til rundt 3.500 allerede installerte linjer og videreføring av gjeldende relasjon, at ytterligere ca. 1.500 linjer flyttes fra Bluecom til Nextgentel.

En vesentlig del av dette volumet vil være basert på Nextgentels Alpha 1024 produkt, men noe av volumet vil også bli overført til selskapets eget nett i form av allerede etablerte sentraler. Kontrakten forventes også å ha et videre potensiale (månedlige tilleggsleveranser til nye abonnenter) utover dette i den kommende 2-årsperioden.

- Med ønske om å samle alle bredbåndsabonnement for ansatte i Statoil hos en leverandør, gikk vi ut med en forespørsel til flere leverandører høsten 2003. Ut fra en helhetsvurdering av dekningsgrad, teknisk løsning, og pris/ytelse samt leverandørs evne til å konvertere et større antall brukere valgte vi Nextgentel, sier spesialkonsulent Lill Drivflaadt i Statoil.