Nextgentel befester sin nummer to posisjon

Nextgentel befester sin nummer to posisjon

Nextgentel har en andel på 17,4 prosent av det norske DSL-markedet. Nå vurderer selskapet Quadruple Play - full integrasjon mellom fastnett- og mobilløsninger.

Bredbåndsselskapet Nextgentel har gjennom forsterkede salgs- og markedstiltak økt sin totale markedsandel i bredbåndsmarkedet i andre kvartal 2005. Selskapet oppnådde totalt 120.800 aktive linjer ved kvartalsslutt, noe som er 17,4 prosent av det totale norske DSL-markedet, ifølge en pressemelding.

Selskapet oppnådde i første kvartal 16 prosent andel av netto nye bredbåndslinjer i markedet, sammenlignet med 14,8 prosent i første kvartal 2005. Inkludert oppkjøpet av PC Support Bredbånd AS hadde NextGenTel en total markedsandel på 17,4 prosent i det norske DSL-markedet per andre kvartal 2005, en økning fra 17,1 prosent ved slutten av første kvartal.

Vurderer Quadruple Play

- NextGenTel har tatt markedsandeler i et hurtig voksende bredbåndsmarked også i andre kvartal, og har styrket selskapets posisjon som den klare nummer to målt i antall linjer i det norske markedet, sier administrerende direktør Olav Stokke.

- Vi vil i tiden som kommer fokusere sterkt på ytterligere å styrke selskapets tilstedeværelse i markedet som en fullverdig "Triple Play"-aktør, med integrerte Internett/bredbånds-, bredbåndstelefoni- og video/TV-tjenester, fortsetter Stokke.

Nextgentel vurderer å utvikle tjenesteplattformen videre til "Quadruple Play" som blant annet vil kunne omfatte full integrasjon mellom fastnett- og mobilløsninger - basert på blant annet WiMax, hvor Nextgentel er største lisenshaver i Norge.

Vil spille en rolle

Stokke sier videre at Nextgentel vurderer for tiden en rekke strategiske muligheter for å videreutvikle og styrke selskapets posisjon i bredbåndsmarkedet, både ved å spille en sentral rolle i den videre konsolidering innen bredbånd og fremtidig telekommunikasjon i Norge, samt vurdere partnerskap og eventuelle andre konstellasjoner med andre nasjonale og internasjonale operatører.

Omsetningen økte i andre kvartal til 146,6 millioner kroner, en økning på 32 prosent fra 111,2 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2004. Driftsresultatet før avskrivninger viste 34,8 millioner kroner, og sammenlignet med 31,7 millioner kroner i andre kvartal 2004 var dette en vekst på 10 prosent.

Driftsresultatet (EBIT) ble på 0,1 millioner kroner i andre kvartal, en forbedring fra minus 1,6 millioner kroner i første kvartal. Resultat før skatt ble minus 3,9 millioner kroner, forbedret fra minus 5,9 millioner kroner i første kvartal 2005.