Nextgentel holder koken

Bredbåndsselskapet Nextgentel hadde en kundevekst på 12.200 bredbåndslinjer, inklusive oppkjøp, i første kvartal i år.

Totalt hadde selskapet 160.200 linjer ved utgangen av kvartalet, og økte markedsandelen i det totale DSL-markedet til 18,2 prosent, ifølge en pressemelding.

Omsetningen i første kvartal 2006 hadde en positiv utvikling og økte til 178,7 millioner kroner, en økning på 32,9 prosent. EBITDA i første kvartal ble 37,4 millioner kroner, en økning på 22,6 prosent i forhold til første kvartal 2005.

Nextgentel rapporterer et positivt resultat før skatt (EBT) for første kvartal 2006 på 3,6 millioner kroner, en forbedring fra minus 5,9 millioner kroner for første kvartal 2005.

Oppgraderer til ADSL 2+

- NextGenTel fortsetter den positive utviklingen, og har med kraftig omsetningsvekst, kundevekst og økt markedsandel, samt overskudd etter første kvartal, styrket selskapets posisjon som den klare nummer to og alternativet til Telenor, sier administrerende direktør Olav Stokke.

Han legger til at det i kvartalet ble gjennomført et høyt antall oppgraderinger til ADSL 2+ for eksisterende kunder.

Fortsatt kundeservice-utfordringer

- Den sterke veksten, kombinert med de tidligere kommuniserte omfattende omleggingene i telenettet i regi av Telenor som netteier har fortsatt å være krevende for vår kundeservicefunksjon og leveranseapparat også i dette kvartalet.

- Dette har vi tatt meget alvorlig, og i løpet av første og inn i andre kvartal ser vi at iverksatte tiltak som automatiserte servicefunksjoner og kapasitetsøkninger innen kundeservicefunksjonen har fått klare effekter i form av forbedrede responstider, sier Stokke.

Les også: Studenter advarer mot Nextgentel

Nextgentel kjøper kunder i Trøndelag

Nextgentel lover bedring