Nextgentel kjøper sørlandskunder

Nextgentel kjøper Agder Energis adsl-baserte bredbåndskunder og adsl-nettverk på Sørlandet.

De to partene innleder med det et omfattende strategisk samarbeid innen telekommunikasjon og bredbånd. De har inngått langsiktige avtaler om utbygging, salg, leveranse og drift av ADSL-baserte bredbåndsprodukter til så vel bedrifts- som privatmarkedet gjennom Agder Energis selskaper ELLA Kommunikasjon og LOS.

Disse selskapenes sterke lokale posisjon og tilhørighet vil i tiden fremover kombineres med Nextgentels bredbåndsprodukter. Selskapene vurderer et ytterligere samarbeid innen nye og beslektede forretningskonsepter så som trådløst bredbånd og mobile løsninger, som Agder Energis satsning innen www.noextras.no/Mobyson og Nextgentels "Next Generation Network" og kommende satsning innen WiMax.

Over hele landet

Nextgentel ser muligheter for å utvikle nye produkter og tjenester ikke bare på Sørlandet, men også i landet for øvrig.

NextGenTel har overtatt en andel av Agder Energis eierpost i innholdsdistributøren iVisjon (IPTV) tilsvarende 18,75 % av selskapet. NextGenTel har i tillegg til dette en opsjon på å overta inntil 34 % av aksjene i ELLA Kommunikasjon.

NextGenTel overtar pr. 31. desember 2005 rundt 10,000 bredbåndskunder og et utbygd ADSL nettverk på rundt 72 sentraler på Sørlandet. Dette vil kunne bidra til å øke NextGenTels samlede markedsandel i DSL-markedet med i overkant av 1 % ved utgangen av 2005.

Endelig gjennomføring ("closing") av kontrakten vil skje i begynnelsen av januar 2006, og vil ved dette tidspunktet ha en samlet verdi på rundt 115 millioner kroner (inkludert investeringen i iVisjon på rundt 10 mNOK). Oppkjøpet gjøres opp i kontanter, i en kombinasjon av egne midler og lån.