Nextgentel vokser

Nextgentel vokser

Nextgentels selger stadig mer bredbånd. I første kvartal fikk selskapet 8.600 nye kunder.
Bredbåndsselskapet Nextgentel fikk en omsetning i første kvartal på 98,5 millioner kroner. Det tilsvarer en vekst på 59,2 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Resultat før avskrivninger (ebitda) ble 23,8 millioner kroner, mens selve driftsresultatet (ebit) endte med et tap på 2,3 millioner kroner. Mars måned var imidlertid isolert sett positiv.

NextGenTel øker både bruttomarginen og egenkapitalandelen, og i en pressemelding slår selskapet fast at Nextgentel fremstår som en solid utfordrer i bredbåndsmarkedet.

- Resultatet viser at NextGenTel er på stø kurs, og står godt rustet til å utnytte mulighetene i et sterkt voksende bredbåndsmarked, uttaler administrerende direktør Olav Stokke i NextGenTel.

- Antall aktive linjer økte med 8.600 i løpet av kvartalet, og nådde 71.900 ved utgangen av kvartalet. Veksten fortsatte i april, hvor vi fikk en netto økning på 3.500 nye kunder. Dette viser at Nextgentels profil, som den klart nest største bredbåndsoperatøren, med innovative bredbåndsløsninger med god pris/ytelse, vinner frem i markedet.

Stokke slår fast at investeringene som er gjort i Nextgentels bredbåndsnett gir høye avskrivninger, men mener tallene for første kvartal viser at resultatene etter avskrivninger (EBIT) nå nærmer seg balanse.

- En ebit på minus 2,3 millioner kroner for første kvartal og positiv ebit for mars isolert sett lover godt, sier Stokke.