NEDSALG: Eirik Lunde har startet nedsalg som kan ende med at hele NextGenTel forsvinner. (Foto: NextGenTel)

NEDSALG: Eirik Lunde har startet nedsalg som kan ende med at hele NextGenTel forsvinner. (Foto: NextGenTel)

NextGenTel selges bit for bit

NextGenTel selger Kvantel for 250 millioner kroner til Broadnet. Og mer står sannsynligvis for tur. Hva med de besværlige ADSL-kundene?

- Til tross for at vi har en vekstrategi innen bedriftsmarkedet valgte vi å selge Kvantel etter at Broadnet kom med et attraktivt tilbud. Salget forsyner oss med likvide midler som gir oss fleksibilitet både strategisk og finansielt, sier CEO i Broadnet Eirik Lunde i en pressemelding.

Kvantel hadde i 2017 210,6 millioner kroner i omsetning på datacom og Internet. Det betyr at NextGenTel nå sitter igjen med bare halvparten av sin bedriftssating gjennom Proximo som i fjor hadde 270 millioner kroner i omsetning.

Det er ikke bare Kvantel Broadnet nå selger ut. I første kvartal har selskapet bokført inntekter fra salg av selskapets mobilkunder til Telia for 75 millioner kroner. Salget av mobilkundene til Telia er bokført til 75 millioner i første kvartal. Potensielt kan salget innbringe ytterligere 20 millioner når porteringen av de siste kundene er gjennomført. I tillegg har NextGenTel solgt utvalgte fiberkunder for 4,75 millioner.

Samlet har nå NextGenTel solgt ut deler av sin virksomhet for over 330 millioner kroner. Årsaken er nok svak likviditet. Uten de 80 millionene som ble inntektsført fra salg i første kvartal ville selskapet hatt et negativt resultat.

Signalene fra selskapet kan tyde på at salgsoffensiven ikke er over med dette. De mister stadig ADSL-kunder og kundeporteføljen i privatmarkedet kan også ha betydelig verdi for operatører som har eget fibernett. Blant dem både Telenor, Broadnet, Get og Altibox/Lyse. Det som ytterligere aktualiserer et slikt salg er at høyhastighets kobber via G.Fast eller VDSL vektoring ikke blir noen faktor i det norske markedet.

Hva med privatkundene?

NextGenTel har nå 105 000 privatkunder. Det siste året er kundemassen på bredbånd redusert med 11 000. Det betyr minst 15 000 i nedgang på ADSL da de har hatt en viss fibervekst. Av denne kundemassen på 105 000 er omlag 46 000 rimelig sikre da de enten har fiber via VULA eller VDSL. Men ADSL-kundene er lavthengende frukt for fiberoperatørene. Kundemassen til NextGenTel er i stor grad konsentrert langs kysten mellom Oslo og Bergen og mye er i tettbygde strøk.

Situasjonen i markedet er at ingen andre operatører har satset på fiberleie i Telenors nett (Vula). Samtidig legges i praksis høyhastighets VDSL og G.Fast død av Telenor som ikke satser lenger på noen av disse teknologiene og hadde nedgang på VDSL siste kvartal. Lyse eier Stay ON der de har samlet en del ADSL-kunder fra ulike hold (Tafjord og Altifiber) for senere å kunne plukke de over til fiber. Probolemet for Eirik Lunde er at enhver kjøper av xDSL-kundemassen vil oppleve at konkurrentene uansett plukker mye av dette over på fiber. VULA-kundene har selvsagt en verdi for Telenor spesielt. Men trolig bare dem.

Utfordringen for NextGenTel er også at de fratrukket salgsgevinster tapte penger i første kvartal. På mange måter var de tvunget til å selge noe. Så spørs det om marginene på den synkende kundemassen i privatmarkedet er såpass at det er mer lønnsomt å sitte på dem enn å selge dem billig?

 

 

Les om:

Nextgentel