Ni av ti har bredbånd

Ni av ti har bredbånd

Over 90 prosent av bedriftene har nå bredbånd, viser ny statistikk.

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at over 90 prosent av norske bedrifter med minst ti ansatte har bredbåndsforbindelse. Riktignok har 35 prosent relativt lave hastigheter, som vil si under 2 Mbit per sekund.

Den nye regjeringen har i sin regjeringserklæring antydet at full bredbåndsdekning bør bli en offentlig oppgave, dersom markedet ikke sørger for 100 prosent dekning.

NHO-organisasjonen Abelia mener markedet gjør jobben med å sørge for bredbåndsdekning.

- Abelia har lenge ment at markedet er best i stand til å løse bredbåndsutfordringene. På dette området vil vi anbefale regjeringen å ikke bruke penger! De fleste bredbåndsutfordringene for bedriftene klarer markedet å løse på egenhånd. Bruk heller pengene på å ruste opp IKT i skolen, er Chaffeys til tidligere partikolleger i SV.

Chaffey synes heller ikke den relativt lave hastigheten som er ganske vanlig, utgjør noe problem

- Grunnen til at hastigheten er såpass lav er at bedriftene stort sett er fornøyd med den hastigheten de har. Det er innholdet som kommer til å bestemme hastigheten på bredbånd til bedriftene i framtiden, hevder Chaffey.

Trådløst på vei

Han tror at når det offentlige får mer av sine tjenester nettbasert, blir det en pådriver for videre utvikling av bredbånd til bedriftene.

SSBs tall viser også at trådløse soner er i sterk vekst i bedriftene. Siden 2001 har andelen bedrifter med trådløs sone steget fra rundt 3 prosent til nærmere 15 prosent.

- Dette er en trend vi tror kommer til å fortsette. Kunnskapsbedriftene sysselsetter snart flere mennesker enn industrien. For disse medarbeiderne er mulighetene til fleksibel bredbåndstilknytning svært verdifull, sier Abelia-lederen.