Ni kommuner sammen om økonomi

Ni kommuner i Sunnfjord og ytre Sogn har inngått avtale om felles økonomisystem. Kommunene har valgt Posten-eide ErgoEphorma, som leverandør økonomisystemet Agresso.
-- Dette er første gang vi har inngått et så omfattende samarbeide med åtte andre kommuner. Dette åpner muligheten for et tettere interkommunalt samarbeid på økonomifunksjonen mellom kommunene. Vi valgte ErgoEphorma ut fra en totalvurdering av kvalitet, service, pris samt integrering mot andre fagsystemer, sier administrasjonssjef Jens Chr. Lundeland i Hyllestad kommune, som har koordinert arbeidet.

-- Kommunene har valgt en moderne løsning med web-funksjonalitet.Avtalen inneholder komplett levering av AGRESSO økonomi, fakturering, budsjett/økonomi plan og lønn/personal-systemer med tilhørende konsulenttjenester og prosjektledelse, sier Svein Syversen, administrerende direktør i ErgoEphorma.

Avtalen har en initiell verdi på 4,3 MNOK pluss opsjoner. ErgoEphorma vant kontrakten i konkurranse med IBM og Webcenter Unique.