NM i kodemekking

Lørdag 27. september ble det fjerde Norgesmesterskap i programmering for studenter ved høyskoler og universitet avviklet. Tilsammen 162 deltagere fordelt på 69 lag kjempet i fem timer om Norgesmestertittelen.
I år inngikk konkurransen også som en del av Nordisk mesterskap i programmering med deltagere fra Danmark, Sverige og Norge.

Vinnere av det norske mesterskapet ble til slutt laget "/dev/duff" fra NTNU bestående av studentene Erling Ellingsen, Øyvind Grotmol og Børge Mikkelsen, tett fulgt av et lag fra Universitetet i Oslo.

I tillegg til heder og ære får lagene på første og andreplass midler til videre deltaking i "Verdensmesterskapet i programmering" den 15.-16. november i Lund, Sverige. Det er Trolltech og Microsoft Norge som har gjort dette mulig gjennom å stille midler til disposisjon. Det blir imidlertid flere norske lag som får reise til Lund, alle universitetene sender dessute hvert sitt lag for å konkurrere videre.

Konkurransen ble gjennomført som en lagkonkurranse der lagene fikk åtte oppgaver som skulle løses helt frem til et fungerende dataprogram. Oppgavene i år spente fra å planlegge utbygging av et undergrunnsystem til å lage et treningsprogram for Spiderman.

Til sin disposisjon hadde hvert lag en datamaskin. Ferdige løsninger ble sendt elektronisk til et dommerpanel som rettet oppgavene fortløpende. Bare rette svar ga poeng. Bedømmingen av oppgavene er meget streng og minste avvik fra rett svar førte til at løsningene ble underkjent. Det vinnende laget klarte til slutt å løse seks oppgaver.

Konkurransen ble arrangert samtidig i Bergen, Halden, Molde, Oslo, Tromsø og Trondheim samt en rekke byer i Sverige og Danmark. Det ligger et stort arbeid bak å koordinere en sann-tids konkurranse over et så stort område. Men ifølge den norske overdommeren Dag Langmyhr fungerte det hele "bortimot knirkefritt".

Det ble et lag fra KTH i Stocholm som tilslutt kunne kåres til "Nordiske mestere", etterfulgt av andre tre svenske lag og med "/dev/duff" som beste norske lag på en femteplass.

Bak Norgesmesterskapet i programmering står ansatte ved informatikk-institutter ved universiteter/høyskoler. Målsettingen med konkurransen er å fremme interesse for programmering og oppgaveløsning blant studentene.

Norgesmesterskapet i programmering inngår som en delkonkurranse i "ACM International Collegiate Programming Contest", se

http://www.baylor.edu/acmicpc/