Nødnett-utbyggingen igang

Nødnett-prosjektet har nå publisert de formelle prekvalifiseringsdokumentene for nytt digitalt nødnett.
Tilgangen til dokumentene gis til alle selskaper som har svart på utlysingen av prekvalifiseringen for det norske Nødnettet.

Ifølge pressemeldingen fra Nødnett-prosjektet er anskaffelsesprosessen delt opp i to hovedleveranser. Den største kontrakten vil omfatte utbygging og drift av et digitalt nødnett, mens kontrollrom er skilt ut som en egen mindre leveranse.

Kampen om Tetra-kontraktene på 3,6 milliarder kroner vil etter alt og dømme stå mellom Motorola, Nokia og Siemens.